Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Malt gör tarmen glad

2015-10-16

Pearl Barley with Ear

Korn är enligt ny forskning från Lunds universitet en av de mest gynnsamma grödor man kan äta för att hålla tarmfloran i balans och kroppen frisk. Idag är den en väldigt outnyttjad gröda som främst används för att tillverka öl. I en ny studie visar forskare att framförallt mältat korn, det vill säga malt, kan ha positiva effekter på en rad livsstilsrelaterade sjukdomar samt på energiupptag, inflammationer och tarmflorans sammansättning.

Korn innehåller mycket kostfiber som utgör näring för tarmen när det bryts ner. Då bildas smörsyra som har en positiv inverkan på tjocktarmen och som har kopplats samman med en rad gynnsamma effekter på vår hälsa. I en studie från Lunds universitet visar forskare att kornets egenskaper blir särskilt gynnsamma om man använder sig av en förädlingsprocess som kallas mältning.

Mältning innebär att kornet tillåts gro och därefter torkas och värmebehandlas i en rad steg, då bildas malt. Behandlingen används idag främst för tillverkning av öl men kan också, enligt forskarna, med fördel användas i livsmedel som bröd och gröt.

Behandling av råvaran påverkar tarmfloran

Studien visar att valet av råvaror och dess egenskaper är viktiga för oss, men också att tarmfloran påverkas av hur råvaran behandlas, något som enligt forskarna inte tidigare varit känt.  Den visar även att mältning, en typ av surgörning av produkten, kan vara en framtida viktig metod för att modulera tarmfloran för förbättrad effekt på människors hälsa.

– Det var förvånande att samma livsmedel kan ge så olika tarmflora-sammansättning beroende på om man äter det som det är eller om man äter det mältat, säger Frida Fåk, docent vid Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning.

Målet: skräddarsydda livsmedel

Enligt forskarna är detta ett steg på vägen till hur vi bättre kan skräddarsy våra livsmedel för att få optimala hälsoeffekter, vilket är målet med forskningen vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet.

Text: CECILIA VON ARNOLD

Bild korn: Colourbox

Nyhet från Lunds universitet 2015-10-14.