Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan huden sätta stopp för yrkesval?

2014-07-01
böjveckseksem
Böjveckseksem hos barn kan vara en signal om att huden är extra känslig. Något du kan behöva tänka på vid ditt val av framtida yrke. Foto: Wikimedia Commons

Har du haft böjveckseksem som liten har du tre gånger högre risk att få handeksem som vuxen. Men funderar du på det när du ska välja utbildning eller yrke? Kan ditt eksem eller din astma kanske göra att du måste sluta med ditt drömyrke redan efter några år?

– Böjveckseksem, eller atopiskt eksem som vi kallar det, brukar ofta läka ut i lågstadieåldern. När du senare i högstadiet ska välja utbildning och så småningom ett yrke tänker du kanske inte på att du många gånger har en känsligare hud. Och är det alls någon som har berättat för dig att vissa yrken kan vara mindre lämpliga för dig?

Ada Uldahl
Ada Uldahl. Foto: privat

Det är frågor som hudläkaren Ada Uldahl vid Skånes universitetssjukhus vill få svar på i en studie som just nu pågår i Skåne. Hon är ansvarig för den delen av forskningsprojektet ABISS som rör eksem och kontaktallergier bland unga. Det är också en del av hennes doktorandarbete vid Lunds universitet.

Begränsar valet av yrke

Ada Uldahl menar att det är viktigt att unga med känslig hud eller kontaktallergier förstår att det faktiskt till viss del begränsar dem i deras framtida yrkesval.

– Det låter kanske inte så märkvärdigt att du riskerar att få en kontaktallergi eller handeksem som vuxen, men det kan faktiskt vara så handikappande att du inte längre kan jobba vidare inom ditt yrke, säger Ada Uldahl.

– Vi ser dagligen patienter som har svårt att bibehålla sitt yrke på grund av eksem och kontaktallergier. Det är viktigt att ta reda på om det är en kontaktallergi som orsakar eller förvärrar hudbesvären.

lapptest
Lapptest på Hudkliniken i Malmö. Foto: Roger Lundholm. Små mängder av olika allergiframkallande ämnen tillförs via testlappar för att ta reda på om man har en kontaktallergi. Vid ett lapptest börjar man alltid med att testa en basserie som innehåller de vanligaste ämnena som kan ge kontaktallergier – olika slags parfymer, gummi, konserveringsmedel, nickel m.m. Dessutom finns det olika kompletterande lapptest, beroende på vilket yrke man har eller var besvären finns. Har man till exempel eksem runt munnen finns ett test där det ingår ämnen som finns i tandkräm, läppstift m.m. Arbetar man som frisör finns ett annat, och så vidare. Källa: Hudkliniken i Malmö

Okunskap om kontaktallergier hos unga

ABISS är en av de första epidemiologiska studierna som tittar på hur vanligt det är med kontaktallergier bland unga. De 1800 högstadieungdomar som har deltagit i studien har bland annat fått svara på frågor om de har eksem eller astma, och om det är något de tror kan påverka deras framtida yrkesval.

Lapptester har också gjorts på ungefär 200 ungdomar för att ta reda på hur vanligt det är med kontaktallergier i Södra sjukvårdsregionen och vad ungdomarna här är kontaktallergiska mot.

Handeksem och yrkesliv

– Vi vill få mer kunskap om kontaktallergier och eksem hos unga för att veta hur vi bäst sprider kunskap om detta, säger Ada Uldahl.

– Har du till exempel haft böjveckseksem som liten tyder det på att du har en mer känslig hud. Då kan det vara bra att veta att vissa yrken är riskyrken för just eksemhud och att det är viktigt att veta hur man bäst skyddar sin hud. Eksemtendens kan motverkas genom rätt användning av handskar och lämplig behandling. Däremot handlar det inte om att alla unga ska gå och testa sig för att se om de har en kontaktallergi.

De yrken som kan vara problematiska för personer med känslig hud eller eksem är framför allt yrken där det krävs att man tvättar händerna ofta eller har handskar på sig långa stunder, som till exempel inom vården, livsmedelsproduktion eller städning. Förutom eksem som beror på en känsligare hud, kan dessa personer också få kontaktallergier som ger eksem.

Andra exempel på riskyrken för eksem och kontaktallergier är också metallarbetare, målare och frisörer som i sitt arbete möter många olika kemikalier.

rött hår
Foto: Spiderdog, Flickr

Detektivarbete för att upptäcka nya allergier

På kliniker runt om i världen följs hela tiden hur vanligt det är med olika slags allergier. Många gånger är det hudläkare som slår larm och efter ett detektivarbete hittar man förhoppningsvis så småningom källan.

Ett exempel där Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen i Malmö varit framgångsrika är när de för några år sedan upptäckte att det var antimögelämnet dimetylfumarat i nyinköpta soffor som orsakade en epidemi av svåra eksem hos människor i Finland och England. Användningen av dimetylfumarat begränsades snabbt inom EU tack vare detta.

– Vi behöver hela tiden följa hur allergierna utvecklas, säger Ada Uldahl. Kemikalier i produkter vi möter hemma eller på våra arbetsplatser kan ge upphov till kontaktallergier. Ibland kan vi ha blivit allergiska för tex parfymen i ett schampo vi använt hemma men få problem först då vi möter det i tvålen på jobbet.

– Förutom att eksem orsakar ett stort lidande hos den som drabbas och att du riskerar att få byta arbetsuppgifter om besvären blir för stora, så är det också oerhörda kostnader för samhället. Eksem kan ge upphov till långa sjukskrivningsperioder och kan till och med leda till att man måste byta arbete, säger Ada Uldahl avslutningsvis.

Text: NINA NORDH