Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Deltagarna för forskningen framåt

2014-10-20
Malmö centrum
Foto: Karin Andén

En specialutgåva om befolknings- och patientstudier i Skåne

I Skåne finns flera omfattande befolkningsstudier som under de senaste 40 åren samlat in hälsodata och biologiska prover från frivilliga skåningar. Dessa har bidragit till viktiga medicinska framsteg och är fortfarande en ovärderlig källa för forskare som strävar efter att kartlägga orsaker och identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar. Målet är bättre mediciner, förebyggande behandlingar och i vissa fall även bot.

Men trots forskningens framsteg kommer folksjukdomarna att förbli en av våra största medicinska utmaningar. Vi har fortfarande mycket jobb framför oss. Därför fortsätter vi att forska och vi kommer även framöver behöva frivilliga som ställer upp och deltar i våra studier. I denna tidning kan du läsa mer om några av de studier som pågår just nu. Och även om medicinska forskningsresultat som skåningar både bidragit till och fått nytta av.

Vi riktar ett varmt tack till alla er som deltar och på så vis bidrar till att vi ska kunna ge våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ännu bättre förutsättningar till en god hälsa!

Läs alla artiklar i temanumret!

Tony ångrar inte att han ställde upp

Malmö är unikt

Utan deltagare – inga befolkningsstudier

Planerad flytt skapar ro

Vad är normalt åldrande?

Tack för hjälpen!

Skräddarsydd behandling ska gynna patienter med bröstcancer

Lågt testosteron – en varningssignal

Levde med fel diagnos i 19 år

Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

Familjestudie går i arv

Helhetssyn gav nytt test

Hjärtesak att hjälpa forskningen