Forskning för bättre prognos för hjärttransplanterade

Forskning för bättre prognos för hjärttransplanterade
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2015-11-11
  Långtidsprognosen efter hjärttransplantation har blivit bättre och bättre. Svårigheter kring det långsiktiga medicinska omhändertagandet efter transplantation kvarstår dock, framför allt vad gäller den behandling patienterna får för att förebygga att det transplanterade hjärtat stöts bort. Vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund har hjärttransplantationer gjorts sedan 1988. Där vill forskare nu ta vara på den snart 30-åriga erfarenheten för att optimera den så kallade immundämpande behandlingen. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som innebär att hjärtat…
Läs mer

Göran Olivecrona: Hjärtmassagemaskin från Lund räddar liv

Göran Olivecrona visar simulatorn för ballongvidgning vid Practicum Skånes universitetssjukhus.
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Filmer, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2010-03-03
  – Här stannar hjärtat. Hjärtspecialisten Göran Olivecrona visar en filmsekvens från en kranskärlsoperation som gjordes 2007. – Den kvinna vi höll på att operera hade en svår hjärtinfarkt och mitt under operationen stannade hjärtat. Kvinnan var egentligen ”död” i femtio minuter innan blodet började strömma fram till hjärtat igen. Hon kunde sedan komma hem efter vistelsen på sjukhuset och är idag helt välmående, berättar Göran Olivecrona. Trots att hjärtat i det här fallet hade…
Läs mer

Stig Steen: Innovationer inom hjärt-lungforskningen

Stig Steen. Foto: Roger Lundholm
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Hjärta och blodkärl, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2010-02-16
Skånes universitetssjukhus Lund var först i världen med att transplantera lungor från människor som dött av hjärtstillestånd.  – Det var 2001 som vi publicerade en artikel om vårt arbete, berättar Stig Steen. Och efter det har läkare kommit hit från kliniker över hela världen för att se hur vi gör.  Eftersom det är stor brist på organ har metoden fått stor uppmärksamhet. Forskarna i Lund visade att det gick att bevara lungorna i så gott…
Läs mer

Henrik Bjursten: Ultraljud räddar hjärnan efter hjärtoperation

Henrik Bjursten
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2010-02-10
Vid en hjärtoperation frisätts fettklumpar i blodet. I värsta fall når de hjärnan där de kan påverka närminnet och i de riktigt allvarliga fallen kan det leda till värre skador. Forskare vid Universitetssjukhuset i Lund har emellertid utvecklat en ny reningsteknik med ultraljud. Att en del hjärtopererade får diffusa problem med närminnet som kan växa till med tiden har varit känt i mer än 20 år. Henrik Bjursten, som är hjärtkirurg, började sin forskning kring…
Läs mer

Oförklarliga svimningar förklaras

Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl
2010-02-03
Har du svimmat i bankkön, i affären eller på bröllop? Då beror det sannolikt på rubbningar av kardiovaskulära reflexer som inte utgör något direkt allvarligt hot. – 70-80 procent av svimning­arna beror på dessa rubb­ningar av normala hjärt- och kärlreflexer berättar specialistläkaren Artur Fedorowski. Patienterna är tacksamma över att de får ställt en diagnos på sina svimningsanfall. De kommer till laboratoriet via Akutcentrum på SUS i Malmö. Många har drabbats av svimningar flera gånger. Åldrarna…
Läs mer

LUCAS räddar liv vid långvarigt hjärtstopp

LUCAS räddar liv vid långvarigt hjärtstopp
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2010-02-02
   Få patienter överlever vid plötsligt långvarigt hjärtstopp under pågående behandling med ballongvidgning vid hjärtinfarkt. Med hjälp av den mekaniska bröstkompressorn LUCAS överlever en tredjedel. Metoden har nu blivit standard på Skånes universitetssjukhus. – Medan LUCAS arbetar kan vi operatörer i lugn och ro tänka vidare och undvika oöverlagda ingrepp, säger hjärtspecialisten Henrik Wagner, som nyligen publicerat resultaten från Lund i Resusciation, den ledande medicinska tidskriften om livräddande återupplivning. Den patient som livräddats under längst…
Läs mer

Professorns bästa råd: Skjut upp dina hjärtproblem!

Ultraljudsundersökning av blodkärl
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Beroenden, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil
2010-01-05
  Peter Nilsson och Kerstin Lindell undersöker blodkärl med ultraljud. Foto: Jimmy Wahlstedt – Hjärt- och kärlsjukdomar ska inte nödvändigtvis förhindras, men väl skjutas upp, säger medicinprofessor Peter Nilsson vid Universitetssjukhuset MAS och Lunds universitet. Det är kanske inte helt fel att avlida i en hjärtsjukdom vid hög ålder jämfört med att dö i någon sjukdom som kan vålla ett långt lidande. För att skjuta upp en hjärt-kärlsjukdom gäller det att…
Läs mer

Ny mekanism bakom hjärt- kärlsjukdom vid diabetes beskriven

Ny mekanism bakom hjärt- kärlsjukdom vid diabetes beskriven
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes,
2009-12-08
Högt blodsocker startar en komplex kedja av molekylära händelser vilka skadar blodkärlen och orsakar hjärt- kärlsjukdom. Nu kan forskare vid Lunds Universitets Diabetescenter, Medicinska fakulteten, visa varför och att den destruktiva kedjan kan brytas. Upptäckten är ett avgörande steg mot en effektiv behandling av de kärlskador som drabbar merparten av alla diabetespatienter. – Det är ett hittills outforskat spår som kan förklara på vilket sätt höga blodsocker skadar blodkärlen, säger Maria Gomez, forskare på Lunds…
Läs mer

Stamceller gör det möjligt att reparera hjärtan

Stamceller gör det möjligt att reparera hjärtan
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl
2009-09-17
  Idag finns ingen behandling vid en hjärtinfarkt. Man riktar in sig på att begränsa skadan. Med hjälp av stamceller hoppas Stefan Jovinge, överläkare vid Skånes universitetssjukhus Lund, kunna reparera hjärtan. - Embryonala stamceller sprudlar och vill bli alla möjliga typer av celler. Det nya är att vi har utvecklat en teknik att sortera ut celler som kan bli rena hjärtmuskelceller. Efter fyra års arbete har vi fått fram de första mogna hjärtmuskelcellerna som kan…
Läs mer