Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Professorns bästa råd: Skjut upp dina hjärtproblem!

2010-01-05

 

Ultraljudsundersökning av blodkärl
Peter Nilsson och Kerstin Lindell undersöker blodkärl med ultraljud. Foto: Jimmy Wahlstedt

– Hjärt- och kärlsjukdomar ska inte nödvändigtvis förhindras, men väl skjutas upp, säger medicinprofessor Peter Nilsson vid Universitetssjukhuset MAS och Lunds universitet.

Det är kanske inte helt fel att avlida i en hjärtsjukdom vid hög ålder jämfört med att dö i någon sjukdom som kan vålla ett långt lidande.

För att skjuta upp en hjärt-kärlsjukdom gäller det att börja det förebyggande arbetet tidigt. Till och med redan före födelsen.

Börja redan med barnen

– Fostrets tid i moderlivet påverkar risken att senare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Är det mindre än andra barn när det föds, har det fått dåligt med näring, finns där någon sjukdom hos mamman som påverkat barnet, har mamman rökt tobak – det är några riskfaktorer. Därför gäller det att börja den förebyggande sjukvården redan på Mödravårdscentralen, konstaterar Peter Nilsson.

När ett barn har blivit ett par år gammalt börjar nästa förebyggande insats. Viktigast är fysisk aktivitet. På köpet främjas barnets kognitiva utveckling och därmed förmågan att ta till sig information som ytterligare kan främja hälsan.

Motion, kost och sluta röka

För vuxna gäller det att motionera, äta mindre fett och inte röka.

– I Sverige i dag röker 15 procent. Det är den grupp som är kvar och som har svårast att klara av att sluta utan hjälp. Ett sätt kan vara att gå över till snus, ett annat att gå i gruppterapi, menar Peter Nilsson.

Motionsråden har förändrats en del över åren. Tidigare råd om att motionera intensivt tre, fyra gånger i veckan har ersatts av rådet att vardagsmotionera. Ta trappan i stället för hissen, gå eller cykla till jobbet och krydda med ett motionspass i veckan – gärna en löprunda eller lång promenad.

Inom kosten gäller det att äta mindre fett. Eller som Peter Nilsson uttrycker det: ät ordentligt av den nyttiga maten, så tål du resten. De gamla råden om stresshantering har utökats med rådet att stärka kroppens motståndskraft så att man bättre kan stå emot stress, och se till att ha en god sömn.

Samhället bör hjälpa till

Peter Nilsson tycker att samhället bör hjälpa sina medborgare till ett hälsosamt liv. Några möjliga sätt är att höja priserna på onyttig mat, skapa tillgång till bra motionsanläggningar och till skog och mark, anlägga cykelvägar och satsa mer på förebyggande mödrahälsovård och förebyggande skolhälsovård.

I sitt arbete med förebyggande hälsa arbetar han i nära samarbete med läkaren Margret Leosdottir.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln är tidigare publicerad i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009