Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

LUCAS räddar liv vid långvarigt hjärtstopp

2010-02-02

  

Få patienter överlever vid plötsligt långvarigt hjärtstopp under pågående behandling med ballongvidgning vid hjärtinfarkt. Med hjälp av den mekaniska bröstkompressorn LUCAS överlever en tredjedel. Metoden har nu blivit standard på Skånes universitetssjukhus.

– Medan LUCAS arbetar kan vi operatörer i lugn och ro tänka vidare och undvika oöverlagda ingrepp, säger hjärtspecialisten Henrik Wagner, som nyligen publicerat resultaten från Lund i Resusciation, den ledande medicinska tidskriften om livräddande återupplivning.

Den patient som livräddats under längst tid med LUCAS behandlades under 50 minuter. Genomsnittstiden på de 43 patienter som ingår i studien var 28,5 minuter. Av dessa 43 fanns det inte ens någon teoretisk chans att rädda fem patienter, medan elva av de återstående 38 fick igång sin hjärtverksamhet med hjälp av den mekaniska bröstkompressorn. Medeltiden för dessa patienter var 16 minuters bröstkompression med LUCAS. Patienterna kunde efter några dagars till ett par veckors vård skrivas ut till sina hem.

Det var överläkare Göran Olivecrona som först begärde upp en LUCAS från akuten till avdelningen för hjärtangiografi. Nu finns det en fast installation på avdelningen.

– Det handlar om minuter vid en kranskärlskatastrof som leder till plötsligt hjärtstopp. Det är dessutom omöjligt att jämföra mänsklig muskelkraft med den jämna takten hos LUCAS, säger han.

Ändå blev han förbluffad över den förbättrade överlevnaden.

– De flesta som räddats till livet med den här metoden har i dag en god hjärtfunktion och livskvalitet, säger Olivecrona.

LUCAS räddar liv, men skonar också personalen från den röntgenstrålning de skulle ha utsatts för om de tvingats genomföra mekaniska bröstkompressioner under ingreppet.

PER LÄNGBY

Foto: Roger Lundholm

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia

1 februari 2010