Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Oförklarliga svimningar förklaras

2010-02-03

Har du svimmat i bankkön, i affären eller på bröllop? Då beror det sannolikt på rubbningar av kardiovaskulära reflexer som inte utgör något direkt allvarligt hot.

– 70-80 procent av svimning­arna beror på dessa rubb­ningar av normala hjärt- och kärlreflexer berättar specialistläkaren Artur Fedorowski. Patienterna är tacksamma över att de får ställt en diagnos på sina svimningsanfall.

De kommer till laboratoriet via Akutcentrum på SUS i Malmö. Många har drabbats av svimningar flera gånger. Åldrarna varierar från 19 år till 95. I laboratoriet återskapas svimningssituationerna ge­nom en tippbräda som lyfts successivt upp.

– Hälften svimmar när vi testar dem med tippbrädan. 30 procent är nära att göra det, säger Artur Fedorowski.

Han och docent Olle Me­lander har hittills testat 170 patienter. De ingår alla i en SYSTEMA-studie som Artur Fedorowski håller på med inom postdoc-forskning. Stu­dien startade för ett och ett halvt år sedan.

Vid en svimning får perso­nens hjärna inte tillräckligt med blod, då blodtrycket sjunkit kraftigt. Hjärnan drab­bas av syrebrist under kort tid. Endast i mellan 10 och 15 procent av de undersökta fallen har det kommit fram att svimningen beror på en allvarlig hjärtsjukdom såsom hjärtrytmrubbning.

När patienterna testas hän­der det också ibland att hjärtat stannar på grund av en kraftig reflex. Det längsta ”stoppet” har varat i 37 sekunder.

– Det gäller Sverige, för­klarar Artur Fedorowski. Det längst kända i världen är 65 sekunder.

Skulle stoppet bli bestående finns det akut återstarthjälp. Han är själv specialist både inom internmedicin och inom kardiologi.

– En viktig drivkraft är att patienterna som får förkla­ring till sina svimningar är jättenöjda, summerar Artur Fedorowski.

HANS-GÖRAN BOKLUND

Tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia (nr 1, 2010) från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Labmedicin Skåne.