Olika metoder för att reparera en skadad hjärna

Olika metoder för att reparera en skadad hjärna
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-09-22
Skulle man kunna omvandla en patients egna hudceller till fungerande nervceller? Eller föra in friska gener som programmerar om cellerna i en skadad hjärna? Stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet studerar hur man med avancerad metodik kan reparera en hjärna som skadats av t.ex. Parkinsons sjukdom. Malin Parmar. Foto: Kennet Ruona Hennes arbete följer tre olika forskningsspår: att få stamceller att utvecklas till dopaminproducerande nervceller, som kan föras in i hjärnan…
Läs mer

Genterapi för att rädda fosterliv godtas

foster
Nyckelord: ,
Kategori: Graviditet och reproduktion
2016-03-17
Skulle det vara etiskt acceptabelt att behandla en gravid kvinna med genterapi, om fostret får för lite näring och väntas dö i livmodern? Ja, säger merparten av de medicinska organisationer, patient- och föräldraföreningar och berörda kvinnor som tillfrågats i en stor EU-studie. Tillväxthämning i livmodern beror oftast på att blodtillförseln från mor till foster inte räcker till. Det är detta som genterapin är tänkt att förbättra. Med hjälp av ett ofarligt virus vill man i…
Läs mer

Steg på vägen till genterapi mot svårbehandlad epilepsi

Steg på vägen till genterapi mot svårbehandlad epilepsi
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2015-12-14
Genom att föra in gener för en viss signalsubstans och dess receptor i hjärnan på försöksdjur med kronisk epilepsi har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats avsevärt minska antalet epileptiska anfall hos djuren. Försöket har lagts upp så att de i möjligaste mån ska efterlikna en framtida situation med behandling av mänskliga patienter. Många patienter med epilepsi får ingen lindring av existerande läkemedel. Vid svår epilepsi kan kirurgi bli ett alternativ, förutsatt att det går…
Läs mer

Ombyggda virus ger hopp om bot av Gauchers sjukdom

Ombyggda virus ger hopp om bot av Gauchers sjukdom
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2015-10-22
Gauchers sjukdom typ 1 är en ärftlig blodsjukdom, som leder till störd organfunktion i hela kroppen. I studier gjorda på möss har man kunnat visa att sjukdomen kan botas med hjälp av genterapi. Nästa steg blir att visa om det fungerar även i människor. Sedan början av 90-talet har genterapi använts som en form av behandling för patienter med ärftliga blodsjukdomar. Genom att genetiskt korrigera patientens egna blodstamceller och sedan transplantera tillbaka dessa, får man friska…
Läs mer

Kan genterapi bota dödlig sjukdom hos barn?

Carmen Flores Bjurström
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2012-09-07
Att låg bentäthet ger benskörhet och risk för frakturer är allmänt känt. Men alltför hög bentäthet är också skadligt. Den allvarligaste formen av för hög bentäthet är en ovanlig, ärftlig sjukdom som kan leda till döden redan vid fem års ålder. Forskare vid Lunds universitet försöker nu utveckla genterapi mot denna sjukdom. För att kroppen ska fungera behöver det vara en balans mellan de celler som bygger upp och de celler som bryter ner benen…
Läs mer

Cecilia Lundberg: Gener som medicin för hjärnan

Cecilia Lundberg
Nyckelord:
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2012-03-16
Foto: DreamstimeJag arbetar med att utveckla genterapi för läkning av skador i centrala nervsystemet. Eftersom centrala nervsystemets kapacitet för läkning av skador är begränsad och skador på hjärnan är ett så stort samhällsproblem, har omfattande forskning initierats på många olika plan. Jag arbetar direkt med nervcellernas funktion och skapar metoder för att kunna modifiera deras funktion på genetisk väg. Förhoppningsvis ska våra forskningsprojekt leda till utvecklingen av nya genetiska metoder för behandling av hjärnskador hos…
Läs mer

Försök med genterapi vid ärftliga ögonsjukdomar

Retinitis pigmentosa
Nyckelord: , ,
Kategori: Ögon
2010-09-29
Retinitis pigmentosa. Foto: Christian Hamel, Wikimedia Commons. Forskare vid Lunds universitet har visat att genterapi kan fungera vid vissa ärftliga sjukdomar på ögats näthinna. Professor Sten Andréasson vid avdelningen för oftalmologi berättar för Läkartidningen att de inom ett till två år planerar de första operationerna i Lund. Sjukdomen Retinitis pigmentosa  påverkar ögats näthinna och leder ofta till grav synskada i unga år. Det finns ett hundratal olika former av sjukdomen, och man…
Läs mer

Genterapi mot epilepsi – ett steg närmare

Bild av hjärna och DNA-molekyl
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2010-08-24
Dagens epilepsimediciner har många biverkningar – bland annat gör den hjärnans aktiviteter långsammare, så att patienterna får sämre reaktionsförmåga. Om man i stället kunde föra in gener som hjälper hjärnan att själv stå emot krampattackerna, så skulle dessa biverkningar kunna undvikas. Professor Merab Kokaia i Lund och hans medarbetare har fått lovande resultat i djurförsök.   Epilepsi är en ganska vanlig sjukdom, som drabbar omkring 1 av 100 svenskar och ökar risken för depression, plötsliga dödsfall,…
Läs mer

Kan genterapi hjälpa mot Parkinsons?

neuroner i hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Filmer, Hjärnan och nervsystemet
2010-06-04
Parkinsons sjukdom beror på att den sjuka människans hjärna slutat producera ett visst viktigt ämne, dopamin. Sjukdomen behandlas därför med läkemedel som tillför dopamin. Men efter 5-10 år hjälper inte läkemedlen längre så bra, och börjar dessutom ge besvärliga biverkningar. Tänk om patientens hjärna i stället kunde fås att producera sitt eget dopamin på nytt? Det är tanken bakom ett forskningsprojekt vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund. Projektet handlar om genterapi – att…
Läs mer

Tomatgener ger lovande resultat mot hjärntumör

tomater
Nyckelord:
Kategori: Cancer,
2010-03-26
Tomatgener kan användas som framtida behandling inom genterapi. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet. Jure Piskur är professor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Tillsammans med kollegor från Stockholm, Köpenhamn och Lund har han nyligen publicerat forskningsresultat kring en tomatgen som tycks vara värdefull vid framtida genterapibehandling mot hjärntumörer. Arbetet redovisas i tidskriften Neuro Oncology. Samarbete med forskare i Finland Forskning inom genterapi har pågått…
Läs mer