Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tomatgener ger lovande resultat mot hjärntumör

2010-03-26

tomater

Tomatgener kan användas som framtida behandling inom genterapi. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet.

Jure Piskur är professor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Tillsammans med kollegor från Stockholm, Köpenhamn och Lund har han nyligen publicerat forskningsresultat kring en tomatgen som tycks vara värdefull vid framtida genterapibehandling mot hjärntumörer. Arbetet redovisas i tidskriften Neuro Oncology.

Jure Piskur
Jure Piskur. Foto: Lena Björk Blixt

Samarbete med forskare i Finland

Forskning inom genterapi har pågått länge, och i höstas lanserades den första genterapeutiska behandlingen på marknaden, av Ark Therapeutics från Kuopio, Finland.

Tanken med genterapi är att införa en främmande gen i patientens cancerceller. I kombination med en viss medicin kan den införda genen förhoppningsvis få cancercellerna att dö.

Tumören försvinner inte, men man kan mota undan sjukdomen ett par år.

– Våra forskningsresultat kring tomatgenen visar på ett överlägset alternativ till den huvudingrediens som börjat användas i Finland, och vi har nu börjat samarbeta med forskarna i Kuopio, säger Jure Piskur.

Självmordsgener får cancerceller att dö

Det låter onekligen häpnadsväckande att en tomatplanta skulle kunna användas i cancerbehandling. Jure Piskur förklarar att det handlar om så kallade självmordsgener, som kan få celler att dö.

I tomaten är den aktuella genens egentliga uppgift att producera små byggstenar till plantans arvsmassa. Men i kombination med AZT-medicin tycks tomatgenen förstöra cancercellerna. AZT-medicin är ett läkemedel som först utvecklades i kampen mot hiv-virus.

Jure Piskur kom i kontakt med cancerforskning av en slump. Själv är han forskare inom molekylär evolution, intresserad av bland annat hur enzymer har utvecklats genom årmiljonerna.

Enzymer är proteiner som sätter igång eller skyndar på olika kemiska reaktioner i kroppen. Jure Piskur har studerat enzymer i en lång rad olika organismer, allt ifrån bakterier till djur. Den aktuella tomatgenen kodar för ett enzym som heter tymidinkinas.

Pressmeddelande från Lunds universitet 26 mars 2010

Foto: Ingrid Perlström, Dreamstime.com

Tomato suicide gene therapy, Lund University Channel Youtube 7 maj 2010