Idag är Internationella Världshjärtdagen

hjärta
Kategori: Hjärta och blodkärl
2016-09-29
Läs gärna våra artiklar som handlar om forskning som på ett eller annat sätt är kopplad till hjärtats funktion och de sjukdomar som drabbar hjärtat. Du hittar artiklarna här Vi vill också passa på att påminna om vårt temanummer När hjärtat stannar                   Se även vår film Doktorn svarar … på frågor om hjärtats sjukdomar  
Läs mer

Bild och verklighet stämmer överens vid Alzheimers

Bild och verklighet stämmer överens vid Alzheimers
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2016-09-29
Tau-PET är en ny och lovande avbildningsmetod vid Alzheimers sjukdom. En fallstudie från Lunds universitet bekräftar nu också att tau-PET-bilderna stämmer väl överens med de verkliga förändringarna i hjärnan. Enligt forskarna bakom studien ökar därmed möjligheterna att utveckla verkningsfulla läkemedel. Det finns flera olika metoder att avbilda hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Den aktuella metoden (tau-PET) åskådliggör mängden av ett protein som finns i hjärnan, tau, med hjälp av en röntgenkamera och en särskilt utvald radioaktiv…
Läs mer

Ny podd: Artros – vad vet vi idag?

Ny podd: Artros – vad vet vi idag?
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Kost och träning, Leder, muskler och skelett
2016-09-28
Artros är en vanlig sjukdom, som ger värk i lederna. Det finns ännu inget läkemedel mot artros, men mycket som kan göras för att lindra besvären, berättar fysioterapeuten Carina Thorstensson. Laboratorieforskaren André Struglics försöker för sin del att hitta biomarkörer med vars hjälp man kan ställa diagnos på sjukdomen och följa dess utveckling. Röntgen är ingen bra metod för att ställa diagnos på artros, eftersom röntgen bara visar skelettet och inte mjukdelarna kring en led.…
Läs mer

Ingen länk mellan ”fetmagenen” och förmågan att gå ner i vikt

Ingen länk mellan "fetmagenen" och förmågan att gå ner i vikt
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hälsa och livsstil
2016-09-23
Foto: Dreamstime Personer med ärftlig risk för fetma går ned lika mycket i vikt till följd av bättre kost, träning och viktminskingspreparat som resten av befolkningen, enligt en ny internationell studie. - Det visar att livsstilen sannolikt har större betydelse för fetma än ärftligheten, säger professor Paul Franks vid Lunds universitet, en av de ansvariga bakom studien. Fetma (kroppsmasseindex, BMI, över 30) är ett stort folkhälsoproblem och antalet drabbade ökar över…
Läs mer

Ny forskning avgränsar möjliga orsaker till glutenintolerans

bebis
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Barns och ungdomars hälsa,
2016-09-21
Foto: Roger Lundholm Mängden gluten kan vara en viktigare ledtråd än tidpunkt för glutenintroduktion och amning i den fortsatta forskningen kring varför glutenintolerans uppstår. Det anser forskare vid Lunds universitet som genomfört flera omfattande studier av barn med förhöjd genetisk risk för glutenintolerans. Sverige är ett högriskland för utveckling av glutenintolerans (celiaki) i tidig ålder. Den enda kända och verkningsfulla behandlingen idag är att äta glutenfri kost livet ut. Det är…
Läs mer

Mer fokus behövs på unga fetmaopererades psykiska hälsa

Mer fokus behövs på unga fetmaopererades psykiska hälsa
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa
2016-09-19
En femtedel av ungdomarna som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt. En del har till och med självmordstankar. Det visar en avhandling från Lunds universitet som bygger studier där man följt 88 ungdomar som opererats för fetma. – Det är oerhört viktigt att sjukvården inte bara fokuserar på de fetmaoperades fysiska välmående, säger psykologen Kajsa Järvholm. Kajsa Järvholm, psykolog vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, menar att det måste göras…
Läs mer

Ny podd: Anette Agardh om att forska på sexuell hälsa i Uganda

Ny podd: Anette Agardh om att forska på sexuell hälsa i Uganda
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Sexuell hälsa
2016-09-14
FORSKARPORTRÄTT. Anette Agardh är docent i global hälsa vid Lunds universitet och har arbetat och bedrivit forskning på sexuell hälsa och rättigheter i många olika länder, även Sverige. Sedan 2002 har hon varit engagerad i frågor kring sexuell hälsa bland unga i Uganda. Aktuellt om vetenskap och hälsa har träffat henne i Uganda och fått en inblick i hennes arbete där. Vi samtalade också om hennes studier bland unga i Sverige, där hon sett att…
Läs mer

Sepsis – när varje minut räknas

Sepsis - när varje minut räknas
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Infektioner
2016-09-13
VÄRLDSDAGEN FÖR SEPSIS. I Tyskland är både forskningsministern och hälsovårdsministern sepsisambassadörer. I USA, där 258 000 personer dör av sepsis årligen, har man utsett september till sepsis-månad. Men i Sverige är det inte många som hört talas om sepsis. Ändå är det relativt vanligt och drabbar till exempel nästan alltid patienter som genomgår cancerbehandling. Idag, 13 september, är det internationella sepsisdagen. - Det är egentligen ganska märkligt att så få hört talas om sepsis. Sjukdomen…
Läs mer

Med fokus på parasportares skador

Med fokus på parasportares skador
Nyckelord: ,
Kategori: Funktionsnedsättningar
2016-09-07
Idag drar Paralympics igång i Rio. Den svenska truppens ansvarige läkare Jan Lexell, verksam vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, åker dit med ny forskning i bagaget. I en nyligen publicerad studie uppger majoriteten av de intervjuade parasportarna att deras funktionsnedsättning ökar risken för skador. Och i höst sjösätts en unik långtidsregistrering av parasportares skador.  – Tanken är att långtidsregistreringen sedan ska kunna ligga till grund för skadeförebyggande arbete – arbete som…
Läs mer

Världsdagen för sexuell hälsa

Världsdagen för sexuell hälsa
Kategori: Sexuell hälsa
2016-09-05
  Måndagen den 5 september hålls Världsdagen för sexuell hälsa på Malmö stadsbibliotek. Om bland annat sexualitet kopplat till religion, kultur, livsfrågor och funktionshinder. – Sexualitet och synen på sexualitet är djupt förenade med existentiella frågor, säger Lotta Löfgren-Mårtenson, professor och föreståndare för Centrum för sexualitet och sexualitetsstudier. Malmö högskola arrangerar korta populärvetenskapliga föreläsningar på stadsbiblioteket i Malmö. Läs mer om arrangemanget Läs också mer i vår tematidning Det sexuella livet - lust eller lidande. Vi tar…
Läs mer