Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa

Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa
Kategori: Feature
2015-07-06
Sommar! Foto: Sally Cloodt Nu tar redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa sommarledigt och vi återkommer igen i mitten av augusti. Under året har vi bland annat lanserat vår nya ungdomssite #Vetenskap#hälsa. #Vetenskap#hälsa är en webbtidning om medicin och hälsa där artiklarna skrivs av gymnasieelever som intervjuat forskare vid Lunds universitet. Något vi har kunnat läsa om i vår är 10 råd för ett lyckligare liv, tips som förhoppningsvis även kan…
Läs mer

Primärvården möter alla sorters patienter

människor
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Uncategorized
2015-07-05
  I en tidigare artikel berättade vi om en patient som drabbats av lunginflammation och som upplevde att sjukvården planlöst provade den ena antibiotikakuren efter den andra utan att det hjälpte. Till sist blev han remitterad till Diagnostiskt centrum i Kristianstad som tog ett helhetsgrepp – och löste hans problem. Andra personer vi pratat med har liknande berättelser. Så hur jobbar man egentligen inom primärvården och saknas det verkligen ett helhetsgrepp? Vi har frågat Anders…
Läs mer

Ta dig en tur genom kroppen på Vattenhallen i höst!

vattenhallens utställning om magtarmkanalen
Kategori: Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-06-30
  Tänk om man kunde bli en mini-människa som gjorde en upptäcktsfärd i kroppen. Se på när maten slank ner genom svalget, plumsade ner i magsäcken och sedan skvalpade vidare i tarmsystemet. Snart kan detta bli verklighet. Eller nja, nästan i alla fall. I universitetets eget science center, Vattenhallen, bygger man nu för fullt på en ny utställning, ”Från mun till anus”. Besöket börjar – så klart – i munhålan. Därefter väntar en slingrande färd…
Läs mer

Ny studie om mikroRNA vid prostatacancer stärker tidigare rön

Yvonne Ceder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-06-30
Yvonne Ceder, forskare vid Translational Cancer Research, Medicon Village, Lunds universitet. Foto: Nina Nordh Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i tidskriften Carcinogenesis visar Yvonne Ceder…
Läs mer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-25
Nya metoder baserade på modern bildteknik och matematiska modeller öppnar möjligheter att förbättra diagnostiken vid prostatacancer. Det visar en avhandling från Lunds universitet. Giuseppe Lippolis (t.v.) tillsammans sin handledare, professor Anders Bjartell. Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer, och den vanligaste bland män i Sverige. Sjukdomen är heterogen, dvs. det finns en stor mängd undertyper och uttrycksformer. Men hittills har varken diagnostik eller behandling matchat de många individuella behoven i…
Läs mer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-22
För att bröstcancer ska bli dödlig måste tumören skicka ut metastaser till andra delar av kroppen. Cancercellerna sprids via blodkärlen och nu har en forskargrupp på Lunds universitet visat att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning tumören får i kroppen. Ju högre halt av proteinet på blodkärlcellernas yta, desto större genomsläpplighet för tumörceller in i kärlen och desto högre risk för metastaser. Den nya studien visar också att läkemedlet Dalantercept kan…
Läs mer

Framtidens blodersättningsmedel

Framtidens blodersättningsmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-06-16
Blodtransfusioner är livsviktiga, men tillgången på blod är långt mindre än behovet. Därför arbetar forskare världen över med att hitta alternativ. – Vi är rätt långt framme på området här i Lund, säger Johan Flygare från Medicinska fakulteten, som samman med LTH ordnar en internationell konferens om framtidens blodersättningsmedel efter midsommar. Johan Flygares forskning handlar om att omvandla hudceller till att bli röda blodkroppar, de celler som har i uppgift att transportera syre till kroppens…
Läs mer

Småbarnsföräldrars stress är ojämlik

Småbarnsföräldrars stress är ojämlik
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden, Psykiska sjukdomar och besvär
2015-06-12
Frida Eek. Ett ojämlikt ansvar för hemarbete verkar öka risken för ohälsa och brist på återhämtning. Det är ett av resultaten som docent Frida Eeks forskning om småbarnsföräldrar visat. Tid, god sömn och att verkligen göra ingenting ger fungerande återhämtning. Grunden för Frida Eeks projekt som startade för några år sedan vid Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och nu fortsatt vid Institutionen för Hälsovetenskaper, var att försöka hitta en arbetsmiljö som gör att föräldrar kan fortsätta…
Läs mer

Fler patienter skickades hem från akuten när sjukhuset var fullt

Fler patienter skickades hem från akuten när sjukhuset var fullt
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Övrigt
2015-06-11
Bristen på vårdplatser på sjukhusen innebär inte enbart att patienterna får vänta länge på akutmottagningarna. Den innebär också att fler patienter skickas hem från akutmottagningen. En ny avhandling från Lunds universitet visar att tillgången på vårdplatser påverkar de medicinska bedömningar på akutmottagningen. – Det sker en prioritering beroende på hur många vårdplatser som finns tillgängliga. Den patient som läggs in den ena dagen, skulle kanske inte lagts in nästa dag, säger Mathias Blom, läkare i…
Läs mer

Säkrare diagnos – effektivare behandling

Säkrare diagnos - effektivare behandling
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Teknik
2015-06-08
Foto: Roger Lundholm Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för den som drabbats av sjukdom. Oavsett om det är en livsstilsrelaterad, genetiskt betingad, åldersrelaterad eller annan sjukdom är förutsättningarna de samma; för att få bästa möjliga behandling måste vi ha en korrekt diagnos. Varje dag sker det framsteg inom forskningen som bidrar till att vi blir lite bättre på att ställa rätt diagnos, såväl för sjukdomar som för olika…
Läs mer