Så kan blodet föryngras

Så kan blodet föryngras
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret,
2017-02-24
Våra blodstamceller bildar omkring tusen miljarder nya blodkroppar varje dag. Men när vi åldras förändras blodstamcellernas förmåga att producera blod. Det leder till att äldre personer lättare drabbas av anemi, försämrat immunförsvar och har större risk för att utveckla vissa typer av blodcancer. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet, för första gången lyckats föryngra blodstamceller med spårbar nedsatt funktion i åldrande möss. David Bryder. När vi är unga producerar våra…
Läs mer

PODD: Influensa – en sjukdom vi inte kan bli av med

virus
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Infektioner
2017-02-22
Vissa virussjukdomar kan framgångsrikt bekämpas med vaccin, som smittkoppor som nu är helt utdöd sjukdom. Men influensa kommer vi att få leva med, eftersom sjukdomen ständigt formar om sig till nya varianter. – Influensavirus finns även hos fåglar, svin och hästar. Därför kan vi hela tiden råka ut för nya virustyper som utvecklats hos djur. Viruset bollas så att säga fram och tillbaka mellan arterna, och ett vaccin som hjälper mot en viss virustyp hjälper…
Läs mer

Åldersförändring i gula fläcken – tidig hjälp kan ha stor betydelse

öga i närbild
Nyckelord: ,
Kategori: Ögon
2017-02-17
Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret. Studien påvisade inte någon skillnad i behandlingseffekt vid jämförelse av ett godkänt läkemedel och ett billigare preparat som används av en del landsting och vårdgivare. Ögonbottenbild av näthinna. Foto: Maria Tyrberg. Åldersförändringar i ögats gula fläck, s.k. makuladegeneration, är den största…
Läs mer

Tarmbakterier kan spela roll vid Alzheimers sjukdom

bakterier
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2017-02-15
Tarmbakterier kan påskynda utvecklingen av Alzheimers sjukdom visar ny forskning från Lunds universitet. Resultaten öppnar upp för nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomen, enligt forskarna bakom arbetet. Tarmflorans sammansättning är av stort intresse för forskning om sjukdomar såsom Alzheimers. Det beror på att våra tarmbakterier har stor betydelse för hur vi mår genom samspelet mellan immunförsvaret, tarmens slemhinna och kosten. Hur just vår tarmflora ser ut beror på vilka bakterier vi får vid födseln,…
Läs mer

Blodprov kan hjälpa till att skilja mellan Parkinson och andra svåra sjukdomar

Blodprov kan hjälpa till att skilja mellan Parkinson och andra svåra sjukdomar
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärnan och nervsystemet
2017-02-09
Inom 2-3 år kan det bli enklare att tidigt ställa rätt diagnos på patienter med symtom som påminner om Parkinson. Denna möjlighet grundar sig i en ny studie från Lund universitet och Sahlgrenska akademien i Göteborg. Nu ska resultaten omsättas i praktiken. - Studien visar att ett blodprov fungerar lika bra som de ryggvätskeprov som används idag. Förutom att patienten slipper ingreppet i ryggen är provet enkelt, billigt och kan användas i primärvården, berättar Oskar…
Läs mer

PODD: När språket inte flyter

skolbarn
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Talorgan
2017-02-08
De allra flesta barn utvecklar sitt språk utan problem, så att de både förstår vad andra säger och själva kan göra sig förstådda. Men ibland hakar utvecklingen upp sig, och då talar man om språkstörning. – Olika studier har visat att språkstörning finns hos omkring 7 procent av alla barn. Därför kan man räkna med att minst ett barn i varje klass har sådana problem, säger Olof Sandgren, lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola. Begreppet…
Läs mer

Så kan man använda militära strategier mot cancer

Så kan man använda militära strategier mot cancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer,
2017-02-02
Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall professor David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med professor Robert Egnell, strateg på Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer. Foto: Matton - Det finns enormt många likheter mellan den amerikanska armens fältmanual för upprorsbekämpning och det alldeles senaste tänkandet kring cancerbehandling. Framförallt hjälper det strategiska tänkandet kring upprorsbekämpning…
Läs mer

Epigenetik kan bidra till typ 2-diabetes

Epigenetik kan bidra till typ 2-diabetes
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes,
2017-02-01
Bild: Dreamstime Under hela livet påverkas våra gener av hur vi lever.  Kost, träning, ålder och sjukdomar skapar avtryck som lagras i något som kallas metylomet. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum för första gången kunnat kartlägga hela metylomet i de langerhanska öarna som bland annat producerar insulin, och forskarna har gjort flera viktiga fynd. Charlotte Ling. Foto: Gunnar Menander Fram till för några år sedan…
Läs mer

Kraftigt minskad läkemedelsanvändning på demensboende

äldre
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2017-01-31
Foto: Colourbox Demensboendet Österbo i Lund har på tre år lyckats minska de boendes beroende av psykofarmaka. Under samma tid har antalet fallolyckor också halverats. – Personalen har med stöd av BPSD-registret arbetat strukturerat och målinriktat, säger Eva Granvik, nationell koordinator för registret och verksam vid SUS Kunskapscentrum för demenssjukdomar. Eva Granvik. Foto: Eva Bartonek Roxå Enligt socialstyrelsen drabbas 90 procent av patienterna med demenssjukdom av beteendemässiga…
Läs mer

Både gas och broms behövs för våra rörelser

Både gas och broms behövs för våra rörelser
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet
2017-01-30
För att köra bil behöver man en bra balans mellan gas och broms. Likadant är det i den del av hjärnan, striatum, som har kontroll över våra rörelser. Forskning vid Lunds universitet har gett nya rön om samverkan mellan ”gasen” och ”bromsen” i striatum, som på sikt kan underlätta utvecklingen av läkemedel mot framför allt Parkinsons sjukdom. Angela Cenci Nilsson. Foto: Kennet Ruona I det första stadiet av Parkinsons sjukdom har…
Läs mer