Fler strokepatienter kan slippa handikapp

Fler strokepatienter kan slippa handikapp
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2015-08-26
Gunnar Andsberg, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus En ny behandling av stroke har fått sitt stora vetenskapliga genombrott under året. Genom så kallad trombektomi kan även de svårast drabbade få snabb hjälp, vilket minskar risken för bestående men. Idag är Skånes universitetssjukhus i Lund det enda sjukhuset i södra Sverige som har möjlighet att utföra trombektomier. Den vanligaste behandlingen för strokepatienter är annars trombolys, där blodproppar löses upp med hjälp…
Läs mer

Varningsflaggor för cancer – de 8 vanligaste alarmsymtomen vid cancer

Varningsflaggor för cancer – de 8 vanligaste alarmsymtomen vid cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-08-25
Ju tidigare cancer upptäcks desto bättre är i regel prognosen. Lär dig känna igen de vanligaste varningsflaggorna för cancer hos framför allt äldre. Regionalt Cancercentrum Syd har sammanställt fakta om åtta alarmsymtom som signalerar cancer hos mer än fem procent av patienterna. Blodbrist Blod i avföringen Blodig upphostning Blod i urinen Gynekologisk blödning Knuta i bröstet Ojämn prostata vid palpation Sväljningssvårigheter Blodbrist (anemi) Blodbrist, anemi, kan ge symtom i form av trötthet, andfåddhet, blekhet, huvudvärk eller hjärtklappning. Symtomet som…
Läs mer

Viktig reglering av cellblåsor upptäckt

Viktig reglering av cellblåsor upptäckt
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärta och blodkärl, Leder, muskler och skelett
2015-08-20
Caveolaeblåsor i cellmembranet, highlightade med genomskinlig rosa. Bilden är tagen med elektronmikroskop med 80 000 x förstoring.  Brist på mikroblåsor i cellmembranet, caveolae, kan orsaka allvarliga sjukdomar som fett- och muskelförtvining. Lundaforskare har nu upptäckt en ”huvudströmbrytare” som reglerar bildandet av dessa blåsor. Många celler i kroppen är utrustade med små mikroblåsor i cellmembranet som kallas caveolae. De är viktiga för cellens förmåga att ta in molekyler och partiklar från cellytan, in i cellen. Fungerar…
Läs mer

Sämre hälsa hos vårdande anhörig

Sämre hälsa hos vårdande anhörig
Kategori: Feature, Äldre
2015-08-17
Foto: Colourbox Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig och mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredställelse. Ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet pekar mot stödåtgärder för en utsatt grupp. Beth Dahlrup, doktorand i geriatrik vid Lunds universitet, har undersökt sambanden mellan anhörigbörda och hälsa. Sverige har en stor befolkningsgrupp som tar hand…
Läs mer

Primärvården möter alla sorters patienter

människor
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Uncategorized
2015-07-05
  I en tidigare artikel berättade vi om en patient som drabbats av lunginflammation och som upplevde att sjukvården planlöst provade den ena antibiotikakuren efter den andra utan att det hjälpte. Till sist blev han remitterad till Diagnostiskt centrum i Kristianstad som tog ett helhetsgrepp – och löste hans problem. Andra personer vi pratat med har liknande berättelser. Så hur jobbar man egentligen inom primärvården och saknas det verkligen ett helhetsgrepp? Vi har frågat Anders…
Läs mer

Ta dig en tur genom kroppen på Vattenhallen i höst!

vattenhallens utställning om magtarmkanalen
Kategori: Feature, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-06-30
  Tänk om man kunde bli en mini-människa som gjorde en upptäcktsfärd i kroppen. Se på när maten slank ner genom svalget, plumsade ner i magsäcken och sedan skvalpade vidare i tarmsystemet. Snart kan detta bli verklighet. Eller nja, nästan i alla fall. I universitetets eget science center, Vattenhallen, bygger man nu för fullt på en ny utställning, ”Från mun till anus”. Besöket börjar – så klart – i munhålan. Därefter väntar en slingrande färd…
Läs mer

Ny studie om mikroRNA vid prostatacancer stärker tidigare rön

Yvonne Ceder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-06-30
Yvonne Ceder, forskare vid Translational Cancer Research, Medicon Village, Lunds universitet. Foto: Nina Nordh Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i tidskriften Carcinogenesis visar Yvonne Ceder…
Läs mer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-25
Nya metoder baserade på modern bildteknik och matematiska modeller öppnar möjligheter att förbättra diagnostiken vid prostatacancer. Det visar en avhandling från Lunds universitet. Giuseppe Lippolis (t.v.) tillsammans sin handledare, professor Anders Bjartell. Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer, och den vanligaste bland män i Sverige. Sjukdomen är heterogen, dvs. det finns en stor mängd undertyper och uttrycksformer. Men hittills har varken diagnostik eller behandling matchat de många individuella behoven i…
Läs mer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer

Protein nyckelroll i spridning av bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-22
För att bröstcancer ska bli dödlig måste tumören skicka ut metastaser till andra delar av kroppen. Cancercellerna sprids via blodkärlen och nu har en forskargrupp på Lunds universitet visat att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning tumören får i kroppen. Ju högre halt av proteinet på blodkärlcellernas yta, desto större genomsläpplighet för tumörceller in i kärlen och desto högre risk för metastaser. Den nya studien visar också att läkemedlet Dalantercept kan…
Läs mer

Framtidens blodersättningsmedel

Framtidens blodersättningsmedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Feature
2015-06-16
Blodtransfusioner är livsviktiga, men tillgången på blod är långt mindre än behovet. Därför arbetar forskare världen över med att hitta alternativ. – Vi är rätt långt framme på området här i Lund, säger Johan Flygare från Medicinska fakulteten, som samman med LTH ordnar en internationell konferens om framtidens blodersättningsmedel efter midsommar. Johan Flygares forskning handlar om att omvandla hudceller till att bli röda blodkroppar, de celler som har i uppgift att transportera syre till kroppens…
Läs mer