Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema: Närstående

2019-11-28
Foto: iStock/gorodenkoff

När en person drabbas av psykisk ohälsa, cancer eller demens påverkas också nära anhöriga. Hur förklarar man för barnen? Finns det stöd att få? Hur är det att ha ett sjukt syskon eller att vara förälder till ett vuxet barn med missbruksproblem?

Vi har samlat de senaste årens artiklar om forskning kring anhörigas och närståendes situation i ett eget tema.

Tema Närstående

Fler teman