Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Utan deltagare – inga befolkningsstudier

2014-10-21

Tack vare alla de Malmöbor och andra skåningar som deltar i olika forskningsstudier hoppas forskarna kunna ta reda på varför vissa drabbas av hjärt-lungsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes. I framtiden kan det leda till förebyggande behandlingar och nya mediciner.

Malmö centrum
Med patientstudier menas studier som omfattar patienter, till
skillnad från försöksdjur eller provrör. Befolkningsstudier är
studier som omfattar en mycket stor grupp människor, ofta
personer med en viss sjukdom eller inom ett visst geografiskt
område. Foto: Karin Andén

Till provtagningsenheten på Bergsgatan i Malmö kommer varje dag människor som erbjudits medverkan i befolkningsstudien EpiHealth. Förutom att genomgå en hälsoundersökning och lämna prover, genomgår deltagarna tester och besvarar frågeformulär. Materialet används sedan för forskning om våra vanligaste folksjukdomar.

– I modern epidemiologi studerar vi utbredningsmönster, orsaker och effekter av olika sjukdomstillstånd hos människor, men även hälsofaktorer, säger Peter M Nilsson, professor vid Lunds universitet.

Lång tid tills resultaten kommer

Poängen är att följa folk över tid, från det att de är friska tills de insjuknar i någon sjukdom. Därför kommer det att dröja innan det kommer några sådana resultat eller slutsatser utifrån de uppgifter som samlas in i dag. Man kan dock redan nu analysera samband.

Peter M Nilsson. Foto: Kennet Ruona
Peter M Nilsson. Foto: Kennet Ruona

– Befolkningsstudier ger inga individuella svar, de visar istället om du, och andra som liknar dig i olika avseenden såsom gener/livsstil/miljölöper mindre eller ökad risk att drabbas av olika folksjukdomar, säger Peter M Nilsson.

Unika möjligheter

I SCAPIS och Malmö Familjestudie lämnar deltagarna prover och uppgifter om sina levnadsförhållanden, kost- och motionsvanor. Med modern teknik som avbildar hjärta, kärl och lungor studeras deras inre organ.

– Befolkningsstudierna och de tillhörande biobankerna ger Sverige helt unika möjligheter i vår strävan efter nya medicinska genombrott, förståelse för sjukdomsmekanismer och jakten på förebyggande behandlingsmetoder, säger Peter M Nilsson.

Text: SARA LIEDHOLM