Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bakterienzymer lurar immunförsvaret

2022-11-12
Mattias Colins forskning har fokus på hur bakterier undkommer immunförsvaret. Bland annat har han upptäckt ett bakterieenzym vars aktivitet leder till att antikropparna i princip slutar att sätta igång ett korrekt svar, trots att de känner igen bakterierna. Men enzymet kan också användas till något gott. Det kan stänga av antikropparnas funktion när de riktas mot oss själva, som de gör vid autoimmuna sjukdomar som till exempel MS och ledgångsreumatism.
Läs mer

Kartlägga hjärnan med syntetiska virus och AI

2022-11-12
Tomas Björklunds forskning går ut på att utveckla nya verktyg för att kunna studera hjärnans kopplingar ner på en upplösning av enskilda kopplingar (synapser). För att lyckas behövs syntetiska virus, nya mikroskop, det absolut senaste inom artificiell intelligens och datorers beräkningskraft. Målet är långsiktigt att förstå vilka kopplingar som måste återskapas för att bota Parkinsons sjukdom och hur vi kan åstadkomma detta genom att transplantera nervceller skapade från stamceller.
Läs mer