Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Malmö är unikt

2014-10-21

Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer är två flaggskepp när det gäller befolkningsstudier, både nationellt och internationellt. Orsaken är deras storlek och långvarighet. De båda undersökningarna har under decennier resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar.

Göran Berglund
Göran Berglund. Foto: Tord Ajanki

Göran Berglund, professor emeritus vid Lunds universitet var med och startade Malmö Kost Cancer 1991. Nästan 30 000 Malmöbor deltog och nu inbjuds barn och barnbarn till deltagarna att vara med i den nystartade studien Malmö Offspring (se sid 13).

Pionjär inom befolkningsstudier

Göran Berglund kom till Malmö 1987. Rekryterad av professor Bertil Hood, en legendar inom området befolkningsstudier och en av männen bakom Malmö Förebyggande Medicin som startade 1974 med drygt 30 000 deltagare.

– Bertil Hood var en entusiasmerande idéspruta. Du kan ju det här med befolkningsstudier, sa han till mig och syftade på sin egen och min bakgrund i Göteborg som pionjärer i Sverige när det gäller stora befolkningsstudier, berättar Göran Berglund.

– Men idag har Malmö tagit över huvudrollen, tillägger han.

Analysmetoderna förbättras i snabb takt

De väldiga biobankerna med samlade prover, t ex blodprover, från hundratusentals människor som befolkningsstudierna resulterar i blir allt värdefullare ju äldre de blir. Människor får med stigande ålder fler sjukdomar. Jämförelsen mellan dem som insjuknar och dem som förblir friska blir då mer solid. Dessutom, de tekniska möjligheterna att analysera proverna förbättras kontinuerligt och i snabb takt.

    – Idag är möjligheterna mycket större än när vi startade Malmö Kost Cancer. Då kunde vi inte analysera gener men vi visste att kartläggningen av människans arvsmassa, HUGO, var på väg och vi var övertygade om att det vi samlade in skulle bli till stor, till och med större, nytta i framtiden, säger Göran Berglund.

Text: TORD AJANKI