Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Levde med fel diagnos i 19 år

2014-10-21
Efter 19 år med felaktig diagnos diabetes typ-1 ändrades den till MOD Y och Annika Jönsson slapp ta dagliga sprutor. 20 000 injektioner i onödan! foto: drago prvulovic/ malmöbild.
Efter 19 år med felaktig diagnos diabetes typ-1 ändrades den till MOD Y och Annika Jönsson slapp ta dagliga sprutor. 20 000 injektioner i onödan!
foto: drago prvulovic/malmöbild.

Diabetes är en komplex sjukdom med många ansikten.
– Jag tror att ANDIS kommer att revolutionera behandlingen vid diabetes, inte bara i Sverige utan i hela världen, säger professor Leif Groop, initiativtagare till studien.

Diabetes kan leda till skador på njurar, ögon, hjärta och blodkärl. Det kan i sin tur leda till blindhet, amputationer, hjärtinfarkt och stroke. Rätt diagnos är utgångspunkten för att kunna få rätt behandling och därmed minska risken för komplikationer.

Bland- och mellanformer

Ungefär var femte patient uppfyller inte kriterierna för de vanligaste typerna för diabetes, typ 1 och typ 2, utan har någon bland- eller mellanform.

Till de mindre allmänt kända formerna av diabetes hör LADA och MODY. LADA är i likhet med typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom då kroppen ger sig på och bryter ned sina egna insulinceller. Den drabbar framför allt vuxna personer vilket gör att de oftast felaktigt får diagnosen typ 2-diabetes.

Till skillnad mot de flesta med typ 2-diabetes, och i likhet med typ 1 diabetes, tar även patienter med LADA insulininjektioner.

Kartlägger undergrupper

I fallet med MODY (som finns i flera olika former) som är en ärftlig form av diabetes och som ofta blandas ihop med typ 1 diabetes, kan det vara ännu viktigare med rätt diagnos eftersom man i vissa fall inte ska ta insulin. Forskarna anar att det finns fler undergrupper till dagens kända former av diabetes. ANDIS syftar till att kartlägga dessa.

Leif Groop
Leif Groop

– Om vi med en bättre diagnostik bättre kan beskriva sjukdomen får vi också bättre kunskap om hur den ska behandlas. Min förhoppning är att det här kommer att hjälpa alla som deltar i ANDIS, och alla andra patienter i världen som har samma underform av diabetes, säger Leif Groop.

Text: SARA LIEDHOLM