Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lågt testosteron – en varningssignal

2014-10-21
bild: colourbox
bild: colourbox

Allt fler som vill bilda familj upptäcker att de misslyckas. Visar det sig att mannen har nedsatt fertilitet kan det dessutom i en del fall vara en signal på ökad risk för folksjukdomar.

Som många andra mellan 30 och 40 hade Henrik och Katarina bestämt sig för att bilda familj. Efter ett par års försök utan resultat började de ana att något kanske var fel, och de sökte hjälp vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Katarina var drivande, själv hade jag inte lika bråttom. Samtidigt kändes det bra att söka hjälp för att kunna hitta anledningen, berättar Henrik.

Efter att båda två lämnat prover och utretts, visade det sig att Henrik hade för få spermier i sädesvätskan och att det skulle bli svårt att få barn på naturlig väg.

– Det var ett tråkigt besked, men också skönt att få en förklaring, fortsätter Henrik.

Glad att han tillfrågades

Henrik fick ganska snart också en fråga från kliniken om han kunde tänka sig att ställa upp i en forskningsstudie. Det finns forskning som tyder på att män som har svårt att skaffa barn på grund av låga nivåer av testosteron och dålig utveckling av spermier har ökad risk för att utveckla bl. a. diabetes, hjärt-kärlproblem och benskörhet.

Under en halvdag fick Henrik genomgå olika provtagningar och undersökningar. Han är glad att han tillfrågades om att delta i studien.

– Jag fick veta att det inte fanns några tecken på förhöjd risk hos mig, berättar Henrik och fortsätter:

– Jag är blodgivare och det är lite av samma tanke med forskningsstudier. Vill man själv ha hjälp måste man vara beredd att hjälpa andra. Skillnaden är att forskning tar lång tid, så det är inte säkert att man personligen kan ta del av de medicinska framsteg som görs. Men det är ändå positivt.

Lågt testosteron kopplat till folksjukdomar

Alexander Giwercman
Alexander Giwercman

Aleksander Giwercman är professor vid Lunds universitet och leder forskningsstudien där man analyserar de data och prover som deltagarna bidragit med.

– Våra resultat indikerar att alltför låga testosteronhalter hos mannen kan vara den primära orsaken till att vi hos en del av dem ser tidiga tecken på folksjukdomar. För att ta reda på mer genomför vi nu en studie där en del av männen får testosterontillskott, berättar han.

Och hur gick det med planerna på familj? Henrik och Katarina har genomgått två provrörsbefruktningar som inte gett önskat resultat. Nu väntar de på ett tredje försök eller eventuellt en annan behandling som kan hjälpa dem.

Text: BJÖRN MARTINSSON