Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Behandling med biologiska läkemedel gav färre sjukdagar

2010-09-07

ledgångsreumatism, värkande hand

Patienter med svår ledgångsreumatism som får biologiska läkemedel reducerar antalet dagar som sjukskrivna med en tredjedel. Det visar forskare i Lund i en unik studie.

Forskarna, som ingår i det så kallade MORSE-projektet, följde patienter under ett år från det att biologiska läkemedel sattes in. Uppgifterna hämtades från Region Skånes vårddatabas, Försäkringskassan och det sydsvenska kvalitetsregistret för reumatologiska sjukdomar (SSATG). Studien publiceras i den högst rankade tidskriften om rörelseorganens sjukdomar Annals of the Rheumatic Deseases.

Unik studie

– Det är första gången en sådan här jämförande studie genomförts. Genom att kombinera data om hur sjuk patienten är och vilken behandling hon får med uppgifter om sjukskrivning får vi möjlighet att utvärdera effekterna av en ny behandlingsmetod på olika nivåer, säger projektledaren, docent Ingemar Petersson.

Med och utan TNF-hämmare

Studien omfattar 365 kvinnor och män med svåra symtom av ledgångsreumatism, RA, som inlett sin behandling med TNF-alfahämmare under perioden 2004-2007, då dessa biologiska läkemedel kom i mer allmänt bruk. Var och en jämfördes med fyra slumpvis utvalda personer i den allmänna befolkningen med avseende på sjukskrivning.

Sjukskrivningsdagar sjönk kraftigt

I det senare fallet var antalet sjukskrivningsdagar oförändrat medan de efter blott ett halvår efter första behandlingen sjunkit för RA-patienterna med i snitt 30 procent. Detta stod sig ännu ett år efter att den nya medicinen satts in.

Text: PER LÄNGBY

Foto: Dreamstime

Tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia (nr 4, 2010) från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.