Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En rökfri operation minskar risken för komplikationer

2011-02-03
cigarettfimp
Foto: Annika Hörlén

Med bara några veckors rökstopp i anslutning till en operation förbättras sårläkningen och risken för infektioner och blodpropp minskar rejält. Nu byggs Hälsoenheten i både Lund och Malmö ut för att kunna hjälpa fler patienter att sluta röka.

– För patienter som ska byta en höftled eller knäled har infektioner efter operationen katastrofala konsekvenser, berättar Pelle Gustafson. Han är biträdande klinikchef och överläkare vid Ortopediska kliniken SUS.

Pelle Gustafsson
Pelle Gustafson. Foto: Roger Lundholm

– Infektioner leder till komplicerade och långdragna vårdförlopp som är mycket jobbiga för patienten. Man får ta ut protesen och sätta in en tillfällig protes. Slutresultatet blir aldrig lika bra som om operationen lyckas första gången.

Intensivt arbete för att minska riskerna för infektioner

Under de senaste 30 till 40 åren har man inom ortopedin arbetat intensivt med att minska komplikationerna vid protesoperationer eftersom konsekvenserna för patienterna är så förödande.

Genom att ge patienten förebyggande antibiotika och att ladda det bencement som används för att sätta fast protesen med antibiotika, har man kunnat minska risken för allvarliga infektioner. Numera används också operationsboxar med ultraren luft för att få maximal sterilitet under operationen. På så sätt har risken för infektioner minskat ytterligare.

Men fortfarande får cirka en av hundra patienter problem med infektioner efter insättning av en höft- eller knäledsprotes. Nu visar forskning att patienten själv kan halvera risken för komplikationer.

Ny forskning om rökstopp inför operation

– 2008 kom rapporter från England, Danmark och Sverige som alla tydligt visade att om patienterna höll upp med rökning 8 veckor före och 8 veckor efter en operation, kunde man få en dramatisk minskning av komplikationerna. Man sänker i princip risken till risken hos icke-rökare.

Pelle Gustafson berättar att sammantaget minskade komplikationerna med 30 till 50 %. Risken för att få en infektion efter en ledoperation hos en rökare sänktes från ungefär en och en halv procent till en procent. Risken för propp i benet och sårläkningskomplikationer minskade från några procent till ungefär hälften.

– Det låter kanske lite i absoluta tal, men för den individ som råkar ut för detta är det ett stort bekymmer. Vi nekar naturligtvis inte någon som röker en operation. Men det vi däremot gör – och som har blivit praxis nu i Sverige – är att vi tydligt berättar om riskerna för patienten. Det här är en möjlighet för patienten att vara med och påverka slutresultatet så att det blir så bra som möjligt.

Cigarettröken tränger undan syret i blodet

En stor del av problemet med rökning i samband med en operation är att syrehalten i blodet sänks. Rökgaserna i cigaretterna tränger ut syret som då får svårare att nå ut i kroppen. Detta gör att bland annat sårläkningen blir sämre. Men bara efter några veckors rökstopp ser man stora förbättringar.

– Det tillfälliga stoppet räcker i dessa sammanhang, säger Pelle Gustafson. För att få bättre operationsresultat behöver man inte sluta för gott om man inte vill. Nyare forskning visar att så lite som 4 veckors rökstopp efter en operation också minskar komplikationerna rejält.

Hälsoenhet ger stöd vid rökstopp

För att hjälpa patienterna att hålla uppe med rökningen i samband med en operation, håller nu Hälsoenheten i Lund på att byggas ut. Även i Malmö byggs en motsvarande hälsoenhet upp.

Katinka Nordgaard
Katinka Nordgaard

– När man som jag har jobbat hela livet med att rädda andra människors liv, känns det fantastiskt att få den här möjligheten att förebygga lidande, säger Katinka Nordgaard.

Katinka Nordgaard arbetar som anestesisköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, och sedan i höstas är hon också en del av Malmös rökavvänjningsteam.

– Som rökavvänjningssköterska har jag ett längre perspektiv på den livräddande insatsen – livsstilsförändringen! Det ger en högre grad av tillfredställelse.

Bland de operationspatienter som berörs, röker ungefär en femtedel. Alla erbjuds möjligheten att få hjälp av specialutbildad personal för att kunna hålla uppe med rökningen i samband med sin operation.

– Vi vill försöka hjälpa dessa patienter att hitta motivationen att sluta röka. Vi arbetar med metoden ”motiverande samtal” – en samtalsteknik som ökar andelen patienterna som blir rökfria.

Katinka Nordgaard berättar att det händer mycket på sjukhuset just nu.

– Projektet med en rökfri operation började inom ortopedin, men vidgas nu till kirurgidivisionen. Tidigare har det inte funnits någonstans dit man har kunnat skicka de patienter som vill ha hjälp med att sluta röka, men nu blir det tydligare.

Text: NINA HULT