Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webbaserad utbildning ökar kunskap om suicid

2012-11-15

Alla som arbetar i kontakt med någon som är självmordsnära behöver så mycket kunskap som möjligt för att ge så bra stöd som möjligt till den som funderar på eller försöker ta sitt liv.

Därför har Psykiatri Skåne tagit fram en webbaserad utbildning för att öka kunskapen hos de anställda inom vården kring självmord.

Kerstin Lindell, Lars-Gunnar Johansson och Lena Eidevall
Kerstin Lindell, Lars-Gunnar Johansson och Lena Eidevall som ansvarar för utbildningen. Foto: Sofia Liljedahl

– Vi vet att av dem som tar sitt liv har ungefär hälften tidigare haft kontakt med den psykiatriska vården, och ännu fler har haft kontakt med den övriga vården, berättar Lena Eidevall, FoUU-koordinator inom Psykiatri Skåne och en av dem som ansvarat för att ta fram utbildningen.

Den webbaserade utbildningen som nu tagits fram av Psykiatri Skåne är tänkt att ge de anställda kunskap om hur man känner igen tidiga tecken hos dem som funderar på att ta sitt liv, och hur man bäst ger dessa människor stöd.

Satsningen kommer att pågå under flera år framöver och involvera alla anställda inom Psykiatri Skåne.

Webbaserad utbildning

SPiSS (SuicidPrevention i Skånsk Specialistpsykiatri) är en webbaserad fortbildning uppbyggd i olika moduler med fingerade fall. Medarbetaren ska kunna arbeta självständigt med faktamodulerna och fallen ska diskuteras i mindre grupper på arbetsplatsen.

Genom att träna upp kommunikation och beteende i situationer där personalen möter suicidala patienter kan man på arbetsplatsen skapa förutsättningar för ett så bra omhändertagande som möjligt.

– På så sätt hoppas vi kunna minska antalet suicidförsök och suicid, men också att tidigare hitta och hjälpa personer med självmordstankar. Vi vill öka tryggheten hos patienter, närstående och alla våra anställda i dessa frågor, säger Lena Eidevall.

Nyhet från Psykiatri Skåne november 2012