Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Var sjätte äldre som läggs in är undernärd

2010-12-27
Yvonne Holmström och Carin Andersson
Yvonne Holmström och Carin Andersson deltar i lunchen på avdelning 7. Foto: Roger Lundholm

Behovet av näring under sjukhusvistelsen är väl dokumenterat. Men omkring 15 procent – nästan var sjätte person – av de patienter från 70 år och äldre som lades in i närsjukvården i Lund var undernärda redan då de lades in.

Det visar en studie som dietist Carin Andersson vid akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus genomförde under två perioder 2009.

– Detta visar att vi, hemtjänsten, särskilda boenden, primärvården – alla – har ett gemensamt ansvar för att våra gamla får tillräckligt med mat tillräckligt ofta, säger hon.

Satsning på mat för äldre

Vid närsjukvården på sjukhuset sker nu en nystart med särskilt ansvariga för nutrition.

– Här ingår screening för undernäring och kostbehandlingsplan med överrapportering till distriktssköterska, berättar sjuksköterskan Yvonne Holmström.

Äldre som har ätproblem, ofrivillig viktförlust och/eller ett BMI under 22 har risk för undernäring. Deras förmåga att läka sår minskar, de riskerar att bli förvirrade, har ökad fallrisk, sover sämre och svarar inte lika bra på behandling. Aptiten är central för välbefinnande och hälsa och näringsbehovet hos äldre är minst lika stort som hos yngre.

Foto: Justin Cozart, Flickr

– Men vi hör ofta att de gamla säger att jag är så gammal så jag behöver inte äta så mycket, säger Yvonne Holmström.

– Därför är det viktigt att de äldre i sitt boende exempelvis får sällskap vid måltiden, påpekar Carin Andersson.

Efter årsskiftet börjar hon arbeta på Geriatriskt utvecklingscentrum på SUS i Malmö. Då inleds också ett samarbete med vårdcentralen och kommunen i Staffanstorp om nutrition. En effekt av detta och andra samarbeten är att färre gamla tvingas söka sjukhusvård. Om denna ändå är nödvändig kan antalet vårddagar minska om patienten är välnärd.

– Enligt min studie skulle det motsvara en miljon per avdelning och år, säger Carin Andersson.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 7/2010.