Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Transplantation av hjärnceller i början av 2013

2012-11-28
hjärna
Illustration: Colourbox

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt slag i Europa på över 10 år.

Den aktuella europastudien TRANSEURO, som i Sverige leds från Lunds universitet, tar nu ett kritiskt grepp om cellterapins vara eller icke vara som en framtida behandling för Parkinsons sjukdom.

Kan vi ersätta de celler som dör i våra vanligaste hjärnsjukdomar?

Vilka är framtidens terapier för neurodegenerativa folksjukdomar som Parkinsons och Alzheimers?

Olle Lindvall
Olle Lindvall. Foto: Mikael Risedal

Lund tidigt ute

Under neurologi-professorn Olle Lindvalls ledning utvecklade hjärnforskare i Lund metoden att transplantera nervceller redan på 1980-talet. 1987 opererade hjärnkirurgen Stig Rehncrona den allra första patienten.

Studien är idag historisk och markerar den första reparationen av människans nervsystem. Nyheten kablades ut i världens medier och de svenska forskarna skulle snart pryda New York Times förstasida.

Hinder på vägen

Anders Björklund
Anders Björklund. Foto: Mikael Risedal

– Sedan framstegen på 1980- och 1990-talen har forskningsfältet stött på åtskilliga hinder. I början av 2000-talet visade två amerikanska studier på negativa resultat, vilket gjorde att celltransplantation för Parkinsons sjukdom hamnade i en återvägsgränd, säger professor Anders Björklund, som på 1980-talet stod för de banbrytande upptäckterna i laboratoriet.

Hopp för Parkinsonsjuka

Trots de otillräckliga resultaten som presenterades från de amerikanska försöken är cellterapi en behandling som visat upp behandlingseffekter som är helt unika i Parkinsonforskningens historia.

En tredjedel av de transplanterade patienterna har haft betydande terapeutiska vinster över mycket lång tid utan medicinering, i vissa fall så länge som 20 år.

– För en sjukdom med väldigt krävande medicinscheman, där standardmedicineringens effekter dessutom börjar avta efter 5-10 år, representerar cellterapi hopp om ett annat liv för många Parkinsonsjuka, säger professor Håkan Widner, ansvarig för patientrekryteringen i Lund.

Håkan Widner
Håkan Widner. Foto: Roger Lundholm

– Utfallet från TRANSEURO kommer att spela en viktig roll för cellterapins omedelbara framtid som en gångbar terapi. Vi har nu hårdgranskat de misslyckade amerikanska studierna i ett försök att både optimera tekniken, ta fram ett bättre patienturval, och genomföra en mer individanpassad uppföljning. Vi har gott hopp om att resultaten kommer att se annorlunda ut denna gång, menar Håkan Widner.

Text: JENS PERSSON

Pressmeddelande från Lunds universitet 27 november 2012