Nya måltavlor för celltransplantationer vid Parkinsons

Share |

Nervceller

Foto: Dreamstime

Nya forskningsfynd pekar på att det inte räcker att transplantera dopaminproducerande celler vid Parkinsons sjukdom för att lindra alla symtom.Även serotoninceller – som styr sömn, ämnesomsättning och humör – måste sannolikt ingå i framtida transplantationer.

Parkinsonpatienter som fått friska dopaminceller transplanterade till hjärnan får en bättre rörlighet. Patienternas andra symtom fortsätter däremot att förvärras.

Med hjälp av avancerade kameror som avslöjar hjärnans olika signalsystem har forskarna följt upp Parkinsonpatienter som fick dopaminceller transplanterade på 1990-talet.

Rörelsesymtom lindras – övriga kvarstår

Dopaminsystemen, som styr motoriken i hjärnan och som återuppbyggts genom transplantationen, var oskadade ännu efter 16 år. Patienterna upplevde att sjukdomens karakteristiska rörelsesymtom blivit mycket lindrade. Kamerabilderna visade dock även en fortsatt celldöd i serotoninsystemen, som reglerar sömn, mättnad, humör och känslor.

Trötthet, sömnproblem, blodtrycksfall och andra icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom har på senare år fått en allt större plats inom forskningen. Dessa symtom är svårbehandlade och påverkar patienternas livskvalitet allt mer ju längre sjukdomen fortskrider. Resultaten från studien visar på den komplexa symtombild som kommande celltransplantationer måste sikta mot att lindra.

Även andra nervceller måste ersättas

Trots transplantationernas begränsade effekt på icke-motoriska symtom så visar den aktuella studien att operationerna lyckats återställa den förlorade funktionen hos dopaminproducerande nervceller. För flera av de patienter som transplanterades på 90-talet så bidrar de nya cellerna än idag till att hålla rörelseproblemen borta och de behöver inte längre standardmedicinen vid Parkinsons sjukdom, L-Dopa.

– Vi ser fortfarande transplantationer av nervceller som en mycket lovande möjlighet för att behandla Parkinsons sjukdom. Men för att också lindra icke-motoriska symtom måste man troligen rikta in sig på att transplantera mer än bara dopaminproducerande nervceller framöver, säger professor Olle Lindvall.

Pressmeddelande från Lunds universitet, 5 april 2012

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Information om transplantation av nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom

Vad orsakar Parkinsons? – Genombrott tyder på att skadade proteiner rör sig mellan celler

Kan genterapi hjälpa mot Parkinsons?

Innovativ behandling vid Parkinsons sjukdom

Vetenskaplig information

Forskningsfynden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Studien har genomförts av Anders Björklund och Olle Lindvall vid Lunds universitet i samarbete med tyska och brittiska forskare.

Serotonin Loss and Nonmotor Symptoms Continue in Parkinson’s Treated with Dopamine Grafts’

Forskarnätverket Bagadilico

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?