Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning utan svett och ansträngning?

2016-01-19

När vi tränar bildas ett ämne som antas ha en viktig roll för ämnesomsättningen. I sökandet efter den bakomliggande mekanismen tränas odlade muskelceller i laboratorium. Målet är att på konstgjord väg kunna kopiera mekanismen så att man bättre kan studera träningens effekter.

Det ser ut som en sjukhussal, men det är ett högteknologiskt laboratorium för forskning om metabola sjukdomar. Under hösten 2015 har verksamheten dragit igång i Lunds universitets Diabetescentrums nya metabola labb på Clinical Research Centre i Malmö. Först ut är en träningsstudie vars syfte är att studera ett ämne som frisätts från musklerna och dess roll för ämnesomsättningen.

Konditionstest

Ett 20-tal friska män i 20-40 års åldern har rekryterats till studien. Med ett par veckors mellanrum kommer de till labbet för att utföra tester av olika slag, dels högintensiv under kort tid (sk anarob träning), dels lågintensiv under lång tid (sk aerob träning) på ultramoderna träningscyklar. Cykeln av modell Monark 894E är t.ex. fastbultad i golvet för att testpersonerna ska kunna ta i av alla sina krafter. Lokalerna är i övrigt utrustade med specialanpassade sängar och stolar som ska tåla extra stora och tunga personer som deltar i studier om metabola sjukdomar.

 

 

– Det känns fantastiskt att ha detta i huset, säger Ola Hansson forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som leder träningsstudien.
Tillsammans med sina kollegor studerar han vilka mekanismer som styr ämnesomsättningen i musklerna.

Tar muskelbiopsier

Forskningssjuksköterskan Ylva Wessman rekryterar deltagare till studien och har en övergripande samordnande funktion i det metabola labbet. Tillsammans med Karl-Fredrik Eriksson, docent och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö, samlar hon information om deltagarnas tester. Vid ett tillfälle tar Karl-Fredrik muskelbiopsier från lårmuskeln som sedan analyseras inne på Lunds universitets Diabetescentrum under samma tak.

– Proverna är färskvara och behöver tas om hand direkt. Närheten mellan det metabola labbet och platsen där analyserna görs underlättar förstås, säger Ola Hansson.

Odlar fram muskelceller

Våra muskler består av avlånga muskelfibrer och varje fiber är en egen muskelcell. När man tränar och ökar sin muskelmassa sker detta genom att celler i muskeln, sk satellitceller, går ihop med muskelfibrerna och bildar större fibrer. I stället för att låta människor gå på svältdiet eller högenergidiet och samtidigt träna, efterliknar man det som händer i muskelcellerna inne i labbet på konstgjord väg genom isolerade satellitceller från muskelbiopsier.
Satellitceller är en slags ”muskelstamceller” som ännu inte är färdiga muskelceller men som har förmågan att bli det. I labbet odlas de sedan så att de blir fler och större.

– Detta sker i en kontrollerad miljö, men de behåller givetvis samma genetiska uppsättning. Sen kan vi se om cellerna svarar olika om de kommer från olika personer i labbexperiment, säger Ola Hansson.

Tränar cellerna i labbet

Försöken går ut på att svälta, respektive övergöda, cellerna samtidigt som de ”tränas” med elektriska impulser.
Ämnet de är intresserade av bildas i cellerna och mäts vid bestämda tidpunkter. Frågan som återstår att besvara – är det träningen eller dieten som gör att ämnet bildas?

Ola Hansson:
– Vi tror att vi vet svaret, och våra tidigare försök ger oss stöd för våra antaganden, men vi behöver göra fler experiment för att vara säkra.

Text: SARA LIEDHOLM