Ämnesomsättning och sömn nycklar till gåtan ALS

2021-04-23
Forskare har länge misstänkt att bland annat förändringar i kroppens ämnesomsättning påverkar utvecklingen av den obotliga och dödliga neurologiska sjukdomen ALS. Nu har en grupp forskare i Lund och Australien för första gången påvisat sjukdomsförändringar hos ALS-patienter i de hjärnceller som tillverkar ämnen som reglerar just ämnesomsättning och sömn. Fynden ger ökad kunskap om sjukdomens bakomliggande orsaker och kan förhoppningsvis på sikt bidra till nya behandlingar.
Läs mer

Genväg ger hopp då kroppens kraftverk drabbas av störningar

2016-08-17
Det finns en liten grupp människor i Sverige som får mitokondriella sjukdomar, en grupp sjukdomar som beror på att mitokondrierna i kroppens celler inte fungerar som de ska. Och det är allvarligt när kroppens kraftverk drabbas av störningar.
– Vi har funnit ett sätt som gör att det går att transportera näringsämnen förbi den första ingången hos mitokondrierna, som inte längre fungerar hos de flesta av de här patienterna.

Läs mer