Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes

2016-04-08

Peter Spégel mäter molekyler i vår ämnesomsättning med avancerad teknik. Målet med hans forskning är att förutse och klassificera diabetes utifrån vår ämnesomsättning.

När vi äter får vi i oss protein, fett och kolhydrater. I magen bryts de ned till socker, aminosyror och fettsyror som tas upp av blodet och förs ut till cellerna i kroppen. En del av dessa ämnen förbränns för att bilda energi, andra görs om till byggstenar för att bygga bland annat proteiner och hormoner. Allt kontrolleras av vår ämnesomsättning.

– Ämnesomsättningen är som ett stort pussel. Alla ämnen hänger ihop med varandra. Ju fler pusselbitar man kan lägga, dvs ju fler ämnen man tittar på, desto mer kan man få reda på om vår ämnesomsättning, säger Peter Spégel.

Metabolomik – att kartlägga små molekyler

Det finns många tekniker för att studera ämnena i vår ämnesomsättning, det sk metabolomet, varav masspektrometri är en.

– Det är ett sätt att mäta molekyler, som tex glukos, fettsyror och aminosyror. De molekyler du vill mäta ger du först en laddning. Därefter kan man få dem att röra sig i ett elektriskt fält. Genom att kontrollera dessa fält så kan man sortera, räkna och plocka sönder molekylerna. Metabolomik handlar om att mäta så många små molekyler man kan i blod eller vävnad.

Precis som vi människor har olika genetiska varianter, har vi också variationer i vår ämnesomsättning. Peter Spégel studerar hur dessa variationer ser ut i befolkningen och hur de står i relation till diabetes.

Mönster, inte enskilda molekyler, är intressanta

Frågor han vill ha svar på är; vilka förändringar i ämnesomsättningen hänger ihop med att få diabetes; vilka förändringar sker innan man får diabetes och vilka hänger ihop med att man blir av med sin diabetes, vid exempelvis fetmakirurgi?

– Förhoppningen är att vi ska hitta inte bara en metabolit utan flera som tillsammans bildar ett mönster, annars blir instrumentet vi använder för att förstå sjukdomen lika trubbig som i dag, då vi enbart mäter en metabolit, glukos, säger Peter Spégel.

– Om vi vet exakt hur din ämnesomsättning är rubbad kan vi också veta om du kommer att svara bättre eller sämre på en medicinering, förklarar Peter Spégel.

Text och bild: SARA LIEDHOLM