Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan”

2015-03-27

sömn
Foto: Colourbox

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, kognitionsvetare och forskare inom utbildningsvetenskap från Lund och Oxford i ett gemensamt upprop i Svenska dagbladet.

Deras appell har fått stor spridning i sociala medier och baseras på en lång rad undersökningar som visar att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt på många sätt.

Forskarna bakom artikeln är: HANS TEKE; doktorand i utbildningsvetenskap, BJÖRN SJÖDÉN, doktorand i kognitionsvetenskap, ANDERS PERSSON, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap, CHRISTIAN BALKENIUS, professor i kognitionsforskning, PAUL KELLEY clinical research associate in sleep & circadian neuroscience at University of Oxford.

Läs inlägget i Svenska dagbladet

Nyhet från Lunds universitet,