Forskning som rör vårdmiljön

2021-12-10
Fokus för Berit Lindahls forskning är vårdmiljön i patientrummet inom intensivvård respektive miljö och livssituation för personer som lever hemma med långvarig assisterad andning, dvs. respiratorbehandling. När teknik, och med den vårdpersonal, flyttar in blir det privata hemmet personalens arbetsplats – något som det behövs skapas kunskap om. En pågående studie belyser palliation, dvs. lindrande vård inom intensivvård – vilket inte skall förväxlas med vård i livets slutskede.
Läs mer