Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nationell vårdplan ska hjälpa patienter i livets slutskede

2015-03-17
Birgit Rasmussen och Anette Duarte
Birgit Rasmussen och Anette Duarte. Foto: Douha Kermani

Palliativt Utvecklingscentrum, som har sitt säte på Medicon Village, arbetar med att fram en nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg (NVP).

– Vår utgångspunkt är att patientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och att vården ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var den bedrivs, säger Anette Duarte, projektledare.

Framtagandet av vårdplanen har skett i samarbete med läkare, sjuksköterskor, professorer specialiserade i palliativ vård och medicin, doktorander och kvalitetsutvecklare, för att nämna några. Tillsammans arbetar de för att förbättra vården och patientens livskvalitet i livets slutskede.

Nationella vårdplanen för palliativ vård och omsorg är tänkt att användas för patienter med palliativt behov oavsett var de vårdas. Projektet med att ta fram vårdplanen drivs av Palliativt Utvecklingscentrum, som är en del av Lunds Universitet och Region Skåne och omfattar forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård.

Centrumet har forskningssamarbeten med olika vårdgivare, universitet och högskolor inom regionen, nationellt och internationellt, där ett av många nära samarbeten är med Regionalt Cancercentrum Syd.

Pilotprojekt runt om i landet

Att arbeta enligt vårdplanen för palliativ vård och omsorg har testats i olika pilotprojekt, både inom kommunal verksamhet, specialiserad palliativ vård och på sjukhus. Just nu pågår en studie Danderyds Njurmedicinska klinik och nästa steg i år blir ytterligare implementering och förankring i andra delar av Sverige innan en slutgiltig version kan släppas.

– Det kommer att mottas olika beroende på vad man kan och var man jobbar, vårdplanen kan exempelvis upplevas som omfattande för en kommun som inte har jobbat med palliativ vård tidigare. Andra enheter som har specialiserad palliativ vård kan däremot tycka att det redan är en självklarhet eftersom de redan arbetar på detta sätt. Men oavsett var man arbetar så kommer vårdplanen att sätta i gång en process av frågor som är viktiga, säger Anette Duarte.

– Problemet just nu är att kunskapen finns, men inte där den behövs och därför blir det extra viktigt med en nationell vårdplan, poängterar Birgit Rasmussen, professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård på Lunds universitet och Region Skåne.

Vårdplanen ställer viktiga frågor i tidigt stadium

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt där fokus är på att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående; att förebygga och lindra lidandet genom att tidigt upptäcka vilka behov som finns.

– Det är viktigt att börja prata om döden med sina anhöriga när de är friska, för att vi alla vet med all säkerhet är att vi kommer att dö en dag. När någon blir sjuk eller dör blir det en lättnad att veta hur den personen vill ha det, säger Birgit Rasmussen.

– Vårdplanen skapar möjligheten att starta upp dessa viktiga frågor i ett tidigt stadium och vi får möjlighet att realisera patientens och familjens önskemål, fortsätter Anette Duarte.

Nationella vårdplanen blir ett hjälpmedel till att hitta det som är individuellt för varje patient och att spara tid. Tiden som olika verksamheter i vanliga fall lägger på att skriva egna vårdplaner kommer istället kunna läggas på patienten och i sin tur också för att ge ökad kvalitet för palliativ vård och ökad trygghet för patienten.

Utvecklingsarbete för palliativ vård

– Det finns en stor efterfrågan på att få ta del av och starta upp vårdplanen men de som får möjlighet att använda den gör det i samarbete med oss. Detta är för att vi ska kunna ta till oss ny kunskap för att i sin tur förbättra samt utveckla nästa version av vårdplanen, säger Birgit och Anette.

Palliativt Utvecklingscentrum har löpande välbesökta kurser för vårdpersonal inom palliativ vård, för patienter, närstående och allmänheten.

Kurserna är en del av Palliativt Utvecklingscentrums mål till att skapa möjligheter för kunskapsöverföring och förbättring av palliativ vård.

Text: DOUHA KERMANI

Artikeln är tidigare publicerad på hemsidan för Medicon Village den 9 mars 2015