Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Svåraste formen av ESBL allvarligt hot mot vården

2012-06-05
Dike från Dhaka i Bangladesh
Dike från Dhakas slum i Bangladesh. Foto: Jacob Hasle Nielsen, Sustainable sanitation's fotostream, Flickr

Våren 2012 klassades den svåraste formen av de resistenta tarmbakterierna ESBL, den så kallade ESBL-carba, som så bekymmersam för den svenska sjukvården att den nu har blivit anmälningspliktig till landstingets smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet. Vården är också skyldig att spåra smittan för att förhindra att fler smittas.

Än så länge är bakterierna mycket ovanliga i Sverige, men man kan bli smittad utomlands till exempel om man vårdats på sjukhus i länder där bakterien är vanligare.

För att hindra spridningen av resistenta bakterier pekar infektionsläkaren Johan Tham vid Skånes universitetssjukhus på framför allt tre saker: att minska användningen av antibiotika, att vara uppmärksam på att man kan ha smittats vid en utlandsresa – även om man inte har några symtom – och att man på vårdhem och sjukhus är oerhört noggrann med hygienrutinerna.

ESBL-carba är tarmbakterier som tillverkar ämnen som gör de flesta antibiotika verkningslösa. Den orsakar allt fler dödsfall internationellt.

Text: NINA HULT

Källa: Socialstyrelsen och Läkartidningen nr 11/2012