Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Strokebedömning via videolänk ger snabbare behandling

2014-01-28
ambulans
Foto: Annika Hörlén

När akutkliniken får larm om en misstänkt stroke handlar det om att minimera tiden från larm till rätt behandling.

Hässleholms sjukhus är först i landet med att dygnet runt ha tillgång till expertstöd via videolänk för att snabbt kunna avgöra om patienten har en stroke.

– De neurologiska symptomen vid en stroke kan vara svåra att bedöma om du inte möter så många med stroke. Genom att jag alltid finns tillgänglig via klinikens videokonferensutrustning kan jag hjälpa till att bedöma om det är en stroke, hur allvarlig den är och vilken behandling som bör sättas in.

Magnus Esbjörnsson är överläkare vid Hässleholms sjukhus och har under de senaste åren arbetat med utveckla det akuta omhändertagandet vid stroke.

Viktigt med snabb behandling vid stroke

Behandlingen vid stroke har gått framåt stort på senare år. Bland annat har sjukvården blivit bättre på att snabbt hitta de patienter som behöver propplösande läkemedel, så kallad trombolys, för att minimera de skador som uppstår i hjärnan vid en stroke.

– Stroke kan bero på antingen en blodpropp eller en blödning i hjärnan och det kräver helt olika behandlingar, säger Magnus Esbjörnsson. För att ställa rätt diagnos måste bland annat en skiktröntgenundersökning av hjärnan först göras. Vi har som mål att ta reda på om det är en blodpropp och sätta in propplösande läkemedel inom 40 minuter från att patienten har kommit in till oss på sjukhuset Många gånger går det ännu snabbare och all tid vi kan vinna är värdefull.

Magnus Esbjörnsson
Överläkare Magnus Esbjörnsson vid Hässleholms sjukhus visar den videokonferensutrustning som han numera kan använda för att på distans ge råd om behandling vid misstänkt stroke.

Råd via videokonferensutrustning

Akutmottagningen vid Hässleholms sjukhus använder numera en videokonferensutrustning när Magnus Esbjörnsson kopplas in för rådgivning utanför ordinarie arbetstid.

– Jag ser patienten lika bra som om jag befann mig i samma rum. Från min laptop kan jag fjärrstyra kameran och zooma in för att till exempel studera ögonrörelser och andra neurologiska symptom i ansiktet. Och patienten och de anhöriga ser mig också. Jag tycker det här arbetssättet har fungerat otroligt bra. Skulle jag i stället ta mig till jobbet när jag har jour skulle vi förlora alldeles för mycket tid. På det här sättet har jag också kunnat hjälpa till även när jag varit utomlands på någon konferens till exempel.

Värdefullt delta i forskningsstudier

För att vara ett så pass litet sjukhus har ändå Hässleholm tack vare detta arbetssätt kunnat delta i många forskningsstudier om akut omhändertagande vid stroke.

– En av de större studierna vi har varit med i är IST-3, som är ett samarbetsprojekt mellan många europeiska länder. Eftersom vi är duktiga här i Hässleholm på att snabbt fånga upp alla patienter med tänkbara strokesymptom har vi kunnat få med förhållandevis många patienter i studien. Det är oerhört värdefullt för oss här på kliniken att kunna delta i olika forskningsstudier för att på så sätt utveckla vårt omhändertagande av patienterna.

Utvecklingsarbete för videolänk i ambulans

Andra utvecklingsprojekt som pågår är exempelvis att i samarbete med neurologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus ta fram ett stroketest som kallas PreHAST (PreHospitalt AmbulansStrokeTest) som ambulanspersonalen kan använda vid misstänkt stroke.

– Det kan vara ytterligare ett sätt att snabbare ge rätt patient rätt vård, säger Magnus Esbjörnsson. Vi har också påbörjat ett tekniskt utvecklingsarbete för att kunna ge expertstöd via videolänk redan när patienten befinner sig i ambulansen.

Text: NINA NORDH