Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Säkrare tumörbedömning med 3D-metod

2013-05-21

Ny tredimensionell röntgen kan upptäcka fler bröstcancertumörer än traditionell mammografiscreening. 3D-tekniken gör det även enklare att storleksbestämma tumören, och mindre smärtsamt för patienten eftersom bröstet inte behöver pressas samman lika hårt.

I en ny avhandling från Lunds universitet utvärderas metoden som innebär att man tar ett flertal röntgenbilder i olika vinklar och på så sätt får en tredimensionell återgivning av bröstet istället för att all bröstvävnad avbildas på en enda mammografibild.

Den sammanlagda stråldosen är ungefär densamma som vid vanlig mammografiscreening.

brösttomosyntes

Tumören syns i nedre delen av bröstet som en vit fläck. Till vänster digital
mammografi, till höger brösttomosyntes där återgivningen är tydligare. Foto: Lunds universitet.

Viktigt att undvika överdiagnostik

– 3D-tekniken är noggrannare och möjliggör säkrare diagnostik av bröstcancer. Därmed ökar också förutsättningarna att kvinnan får rätt behandling, berättar Daniel Förnvik, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och leg. sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus.

Metoden är dock ännu inte mogen att införas fullt ut i den svenska sjukvården, enligt Daniel Förnvik. Det finns viss risk för överdiagnostik inom bröstcancer och det måste bl.a. säkerställas att 3D-tekniken inte bidrar till detta. Tidsåtgången för en undersökning är också fortfarande större än vid traditionell mammografiscreening, fast utvecklingen mot allt bättre datorkapacitet gör att det problemet är på väg att minska.

Bäst på täta bröst

– Teknikens fördelar är som störst vid undersökning av bröst med tät vävnad, och ett av flera tänkbara scenarion är därför att 3D-metoden används selektivt om det inte skulle anses motiverat att helt fasa ut nuvarande teknik, berättar Daniel Förnvik.

För närvarande pågår vid Skånes universitetssjukhus i Malmö en större screeningstudie av 3D-tekniken som omfattar 15 000 kvinnor och som preliminärt visar lovande resultat.

I avhandlingen undersöktes även om sammanpressning av bröstet i samband med mammografi kunde leda till att tumörceller läcker ut i blodet hos kvinnor med bröstcancer. Vid blodprov taget från arm fanns inga tecken på läckage.

Text och porträttfoto: Björn Martinsson

Ingångsbild: Colourbox