Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt test för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer

2015-10-07
COLOURBOX15268784
Bild: Colourbox

En forskargrupp i immunteknologi i Lund har nyligen avslutat patientstudier i bland annat Kina och Spanien för att utvärdera och vidare förfina testet. I dessa tvärvetenskapliga studier har de med hjälp av sin unika teknik visat att de kan hitta en uppsättning biomarkörer i blod som kan användas för att spåra cancern. Detta ”fingeravtryck” kan sedan användas för att diagnosticera cancer.

Studierna visar att tekniken är både är känslig och specifik när det gäller att hitta cancern. Resultat för sensitivitet och specificitet hamnade på 0,9 – 0,95, där 0.5 är slumpen och 1 är hundraprocentigt tillförlitligt och nästintill omöjligt att få.

–Enligt de signaler vi fått ligger vi mycket långt framme och det finns egentligen inga andra alternativ på gång, säger Christer Wingren, professor i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och en av dem som arbetat med att ta fram tekniken och hitta biomarkörerna.

Anledningen till att man genomfört kliniska studier tillsammans med sjukhus i Spanien och Kina är för att vara säker på att etnicitet inte ska påverka resultatet, vilket resultatet visar att det inte gör. Dessutom ville man validera tidigare studier.

bukspottkcancer_2_1
Snart kan det förhoppningsvis bli lättare att upptäcka bukspottskörtelcancer i tid så att sjukdomen går att behandlas. Christer Wingren undersöker ett blodprov tillsammans med kollegorna Anna Isinger Ekstrand och Mattias Brofelth.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE