Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya professorer berättar om sin forskning

2012-03-16

Fredagen den 16 mars 2012 installeras sex nya professorer vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Deras forskning handlar om allt från språkstörningar hos barn, genterapi, nervcellsdöd vid sjukdomar som Parkinsons sjukdom, det ofödda barnets blodcirkulation till tidig diagnos av livshotande infektioner.

Läs mer om deras forskning:

 blodillustration Bertil Christensson; Att diagnostisera giftiga infektioner
 vita blodkroppar i lungvävnaden hos en KOL-patient Jonas Erjefält: Vad sker i den inflammerade vävnaden? 
 illustration av nervceller Jia-Yi Li: Neural plasticitet och reparation vid neurodegenerativa sjukdomar
 bild på foster med ultraljud Göran Lingman: Det ofödda barnets blodcirkulation
 Hjärnan Cecilia Lundberg: Gener som medicin för hjärnan 
 öra Birgitta Sahlén, logopedi: Hur fångar språksvaga barn orden?