Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny screeningmetod hittar fler bröst­can­cer­tu­mö­rer

2015-05-05

Se en intervju i Youtube-klippet ovan med Sophia Zackrisson och Kristina Lång.

Efter många års intensiv forskning finns nu en metod som underlättar tidig upptäckt av bröstcancer, brösttomosyntes. Både träffsäkerhet och komfort överglänser vad som är möjligt med nuvarande mammografiscreening. Resultaten framkommer i en stor gemensam screeningstudie från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lunds universitet.

Studien är den första där brösttomosyntes jämförs med den screeningteknik som är standard idag, i större skala. Totalt 7 500 kvinnor i åldrarna 40-74 år har deltagit i studiens första hälft, som ligger till grund för forskningsresultaten.

Jämförelsebild brösttomosyntes och tradiotionell mammografiscreening.

Samma bröst återgivet med olika bildtekniker. En tumörlik förändring finns  i bröstet, här markerad med gul ring.

Kan visa bröst i tre dimensioner

– I studien upptäckte vi ungefär 40 procent fler tumörer med den nya tekniken jämfört med traditionell mammografiscreening. Samtidigt kunde vi halvera tryckbelastningen mot bröstet i samband med undersökningen, berättar Sophia Zackrisson och Kristina Lång, båda röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet och fortsätter:

– Det finns som vi ser det ingen återvändo. Brösttomosyntes kommer att införas, det är bara en fråga om när det sker och i vilken skala. Brösttomosyntes är en tredimensionell röntgenteknik som ökar möjligheterna att urskilja tumörer i bröstvävnaden.

Tekniken fungerar enligt samma princip som s.k. skiktröntgen. Det innebär att man tar röntgenbilder av bröstet i olika vinklar, som därefter kan återge flera tunna skikt av bröstet. Det ska jämföras med traditionell mammografiscreening där all bröstvävnad återges på en enda bild, vilket kan försvåra tidig upptäckt av tumörer.

Samtidigt minskar obehag och smärta som eftersom bröstet inte behöver pressas samman lika hårt som vid nuvarande undersökningsteknik. Det kan eventuellt leda till högre deltagarfrekvens i framtida screeningundersökningar. Bland fördelarna finns också att stråldosen är lägre än vid traditionell screening, och att apparaturen redan finns på marknaden vilket underlättar en övergång.

Viktigt minimera risk för överdiagnostik

Ett par saker återstår dock före ett storskaligt införande. I likhet med andra screeningmetoder finns risk för överdiagnostik (vid traditionell mammografiscreening är siffran 10-20 procent), och det behövs ytterligare kunskaper kring detta. Bland annat handlar det om uttolkning av olika tumörtyper som upptäcks vid screeningen, och effekten av de behandlingar som därefter sätts in.

Även kostnaderna ska utredas i den fortsatta forskningen. Brösttomosyntes är en något dyrare teknik att använda, men det ska vägas mot möjligheten att upptäcka 40 procent fler tumörer.

– Vi ser fem år eller max tio år från idag som ett möjligt tidsperspektiv för storskaligt införande. Det finns också en strävan mot individanpassad screening, där brösttomosyntes i så fall kan bli en av flera metoder, säger Kristina Lång.

Text: BJÖRN MARTINSSON
Röntgenillustration: Skånes universitetssjukhus Featurebild, startsida: Colourbox

Nyhet från Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet. 5 maj 2015.
Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Radiology.