Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny kunskap om vad som sker i svårartad bröstcancer

2016-12-30

Kvinnor som idag drabbas av s.k. trippelnegativ bröstcancer har mycket små överlevnadschanser om tumören hunnit sprida sig. En ny studie från Lunds universitet täpper till en viktig kunskapslucka genom att förklara mekanismer i den aggressiva tumören och dess omgivning.

Tack vare den intensiva forskningen inom bröstcancer har det blivit tydligt att sjukdomen har många undergrupper med olika allvarlighetsgrad och kännetecken.

– Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv typ av bröstcancer som står för knappt en tiondel av fallen, och den är vanligare bland yngre kvinnor, berättar Karin Leandersson, docent vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet.

Ett av hennes forskningsmål är att förklara vad som händer i och kring de trippelnegativa tumörerna med syftet att öka chansen till hjälp framför allt för kvinnor med tumörspridning.

I en ny studie utreder hon monocyternas roll i trippelnegativa bröstcancertumörer. Monocyter är en vit blodkropp som cirkulerar i blodet, och som också ingår i kroppens immunförsvar.

Monocyter utvecklas så småningom till s.k. makrofager som har förmåga att äta upp främmande bakterier och celler. I sin tidigare forskning har Karin Leandersson visat att det finns en makrofagtyp med antiinflammatoriska egenskaper (TAM) i tumörens omgivande vävnadsmiljö, och att denna främjar tumörens tillväxt och överlevnad.

Frågorna som har väntat på svar är: Hur påverkar och rekryterar den trippelnegativa bröstcancertumören monocyter? Och hur påverkar i sin tur monocyterna tumören och dess närmiljö?

Kedjereaktion helt avgörande för cancerns utveckling

Resultaten visade att monocyterna förstärker sin närvaro i tumörens närmiljö tack vare ett sinnrikt cirkelförlopp. Genom att starta en kedja av reaktioner som påverkar bland annat bindvävsceller, fibroblaster, så att de uttrycker ett särskilt protein attraheras fler och nya monocyter till tumörmiljön. Dessa monocyter visade sig i studierna ha förstärkt överlevnadsförmåga och även kapacitet att föröka sig i den aggressiva tumörmiljön. Där omvandlas de sedan till makrofager av ovan nämnd TAM-typ som kan hjälpa tumören att växa ytterligare.

Hur viktigt är det förlopp som du beskrivit för utvecklingen av trippelnegativ bröstcancer, enligt din mening?

– I denna typ av aggressiv bröstcancersjukdom bedömer jag det som helt avgörande. Men i andra, mindre aggressiva bröstcancertumörer kan monocyternas effekt dock vara en annan, kanske till och med positiv för patienten, understryker Karin Leandersson.

Forskningen är extra intressant eftersom det nu inom läkemedelsindustrin pågår kliniska prövningar av antikroppar som eventuellt påverkar i monocyter i trippelnegativa bröstcancertumörer. Resultat väntas inom två-tre år, och vid positivt besked kan det finnas vissa möjligheter att bromsa spridning och tumörtillväxt hos kvinnor med trippelnegativ bröstcancer som hunnit bilda metastaser.

Studien bygger på data från laboratoriestudier på färska celler, vävnadsprover, cellinjer och möss. Resultaten publicerades nyligen i Nature Communications och utsågs i december 2016 till Månadens artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON

Den vetenskapliga artikeln