Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Motionera bort din artros – tema i höstens nummer

2013-11-05
Aktuellt om vetenskap och hälsa
Foto: Roger Lundholm

Höstens temanummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa ägnas helt åt artros. Bara i Sverige finns det hundratusentals drabbade. Värken smyger sig ofta på under en längre tid och för många blir den efterhand outhärdlig. Ledsjukdomar orsakar minskad rörlighet vilket i sin tur ökar risken för andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes. 

En vanlig föreställning är att det bara är gamla som drabbas, men även många unga lever med leder som smärtar, är stela och upplevs som ett hinder för ett aktivt liv. Samhällskostnaderna för sjukvård och sjukskrivningar är höga.

Men bilden är inte nattsvart!

Tack vare forskning har kunskapen om ledsjukdomarnas orsaker och konsekvenser fördjupats. Behandlingarna utvecklas ständigt och det finns idag en hel del som både sjukvården och den drabbade själv kan göra för att förebygga och lindra. Vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus bedrivs världsledande forskning inom området.

Leder rör oss alla!

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Artros – sjukdomen som du själv kan behandla

Fakta om ledsjukdomar och artros

Inte bara en sjukdom för äldre

Smärtan nästan helt borta

BOA – när forskning och nytta går hand i hand

Träningen ger mig ny energi

Långvarig smärta skruvar upp smärtsystemets volymknapp

Förebygga med en bra livsstil

Man kan pärla med tång!

Förenkla vardagen – smarta prylar och träning vid handartros

Hjälper naturmedel?

Hur påverkar kvinnliga hormoner artros?

Ta rädslan på allvar

Löparboom ger mer knäskador?

Jakten går vidare på vad som orsakar artros

Trasig menisk behöver sällan opereras

Söker tidiga tecken på artros

Magnetkamera ger viktig pusselbit

Ny teknik ger forskningen vind i seglen

Tema: Förebygga knäskador hos unga:

Var har jag mitt knä? Om neuromuskulär träning vid artros

Fick “livet tillbaka” tack vare sin höftprotes

Minska smärtan är målet för protesoperationer

Förbättrad diagnostik även vid metallprotes

De flesta kan ha sin protes livet ut

Ytterligare artiklar:

Knäkrypande vållar artroser

Gåta kring höftartros bland unga vuxna ska lösas