Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mot en bättre bröstcancer- behandling

2012-10-23

Nästan varenda en av de bröstcancerpatienter som tillfrågats om att ingå i projektet SCAN-B har sagt ja.

Det är ett ovanligt bra resultat – särskilt som studien knappast kommer att hinna gagna patienterna själva, utan snarare de framtida medsystrar som får bröstcancer.

Åke Borg– Vi har mött en stor entusiasm både bland patienterna och bland sjukvårdspersonalen. Det är väldigt roligt, säger professor Åke Borg som leder studien.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige, med ca 8 000 nya fall per år. Sjukdomen har blivit allt vanligare de senaste årtiondena. Bland de troliga skälen är ändrad kost, mindre fysisk aktivitet och ökad fetma, hormonanvändning, att kvinnor idag får färre barn och är äldre när barnen föds, att mammografin ger fler upptäckta fall och att befolkningen blir äldre.

Bröstcancer – beter sig på olika sätt

Även om bröstcancer är det gemensamma namnet, så är bröstcancer inte en enda sjukdom. Den består i stället av många olika grupper som beter sig på olika sätt både biologiskt och kliniskt: framskrider mer eller mindre snabbt, sprider sig mer eller mindre, påverkas av olika läkemedel. Den behandling som hjälper en viss patient är därför inte självklart bra för en annan.

Att operera bort tumören är den grundläggande insatsen för alla patienter, men vilka patienter som sedan bör ha tilläggsbehandling, och av vilken sort, kan läkarna idag inte avgöra med tillräcklig säkerhet. Därför kan man i efterhand se att somliga patienter blivit underbehandlade (de borde fått en tuffare behandling) medan andra blivit överbehandlade (de kunde ha klarat sig med bara operation).

Individuell behandling viktig

– En viktig uppgift i projektet är att försöka få fram markörer för lågriskgruppen, dvs sätt att se vilka patienter som inte har någon aggressiv tumörform. De skulle då kunna slippa strålning, cellgifter och andra mediciner, säger Åke Borg.

Förkortningen SCAN-B står för South Sweden Cancerome Analysis Network–Breast. Många grupper från både universitetet och sjukvården deltar i det långsiktiga projektet, liksom sju sjukhus i Södra sjukvårdsregionen. Målet är att få fram nya sätt att bedöma bröstcancertumörer, så att varje enskild patient ska få den behandling som passar just hennes fall.

För alla kvinnor som deltar i SCAN-B sparas dels blodprover, dels prover från den bortopererade tumören. Genom att analysera proverna får man fram mönster som visar vilka gener som varit aktiva i de olika tumörerna. Det ska förhoppningsvis kunna ge nya och bättre markörer som kan visa vilken bröstcancergrupp en viss patient tillhör.

Största studien i sitt slag

Insamlingen av material började för två år sedan. Man har redan fått in prover från 2 000 patienter, och hoppas att ha analysresultat från mer än 5 000 patienter inom några år.

– Vår studie kommer troligen att bli den största i sitt slag. Det är också mycket lyckosamt att vi fått ett så stort deltagande, vilket gör att den kan ge en bred bild av bröstcancersjukdomen med alla dess varianter. Detta betyder mycket för att lyckas med det sista svåra steget i SCAN-B: att få resultaten att slå igenom i bröstcancervården, säger Åke Borg.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto: Ragnhild Ahlgren (porträtt),  Dreamstime (feature)

Artikeln är tidigare publicerad av Lunds universitet, 19 oktober 2012