Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Madelaine Agosti: Skiftarbete främjar livspusslet

2011-02-10
vardagsstress
Bild: Dreamstime

Vid Högskolan Kristianstad pågår forskning i samverkan med Lunds universitet och Klippans kommun kring hur skiftarbete påverkar familjeliv och hälsa. Skulle det kanske kunna vara en fördel att arbeta på oregelbundna arbetstider? Här berättar doktorand  Madelaine Agosti mer om sin forskning. 

Dagens debatt om den moderna människans livspussel beskrivs som en ständig kamp mot klockan. Vi ska vara engagerade och presterande arbetstagare, aktiva föräldrar, ha ett välstädat hem, göra middagen från grunden, träna, vara aktiva i någon förening, ta hand om våra gamla föräldrar också vidare. Listan kan göras lång.

Ett 24-timmarssamhälle

Förutom alla måsten kan vi se att vårt samhälle allt mer går mot ett 24-timmarssamhälle, där bland annat butikers öppettider ständigt ökar, vi kan ringa vår bank mitt i natten och få personlig service samtidigt som den nya tekniken i form av internet och mobiltelefoner gjort oss nåbara och skapat möjligheter att arbeta dygnet runt.

Ett 24-timmarssamhälle kräver att fler arbetar på oregelbundna arbetstider, det vill säga skiftarbete, vilket i vår studie innefattar arbetstider som ligger utanför vanligt dagtidsschema och arbete som är förlagd till enbart vardagar. Ett antagande är att skiftarbete gör att det är svårare att få ihop livspusslet, men är det så?

Mer tid med familjen

I den här intervjustudien utgick vi ifrån det positiva i vår tillvaro i stället för det negativa och fokus ligger på vad det är som gör att vi får ihop vårt livspussel.

livspusslet
Bild: Mauro Parra-Miranda, Flickr.

Våra preliminära resultat visar att arbeta i skift kan vara en medveten strategi för kvinnor inom vård- och omsorgsyrket för att få ihop livet och inte tvärtom.

Genom att arbeta i skift fick de här kvinnorna möjlighet till mer tid med sina barn, barnen behövde inte ha så långa dagar på förskola och fritids vilket ansågs viktigt för att man skulle må bra.

Kvinnorna i studien lyfte fram att eftersom de arbetar både kvällar och helger så kan detta bidra till att partnern och barnen automatiskt blir mer delaktiga i hushållsarbetet och tar mer ansvar för att det ska fungera.

Mindre stress

Egentid och avkoppling får man tid till på sina lediga dagar mitt i veckan då partnern är på jobb och barnen i skolan.  Då kan man välja att koppla av, träna, ta en fika med vänner eller något annat som faller en in, då har man bara ansvar för sig själv.

Att arbeta på oregelbunden arbetstid innebär även att man har möjlighet att ordna med ärenden som att gå till banken, tandläkaren och handla när man ledig på vardagar och medvetet välja tider då det inte är kö till exempel på apoteket och på gymmet med mera som ger mer tid till annat och minskar stressen.

Kan skiftarbete främja hälsan?

På frågan om man känner igen sig i debatten om det omöjliga i att få ihop livspusslet är svaret nej.

Att arbeta i skift kan skapa fördelar som bidrar till att livspusslandet inte blir så problematiskt och kanske rent av främjar hälsan.

Om det kan vara så kommer vi undersöka i den kommande enkätstudien i forskningsprojektet.

Text: MADELAINE AGOSTI

Doktorand i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad