Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Livsmedlet viktigare än fetthalten för typ 2-diabetes

2015-04-14

mejeriprodukter_webb

Konsumtion av fet yoghurt, fil och ost var kopplad till minskad risk för typ 2-diabetes med så mycket som en femtedel, visar ny forskning från Lunds universitet. Hög köttkonsumtion var däremot kopplad till en ökad risk.

Resultaten som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften “American Journal of Clinical Nutrition” är i linje med tidigare matvanestudier som indikerat samband mellan hög konsumtion av mejeriprodukter och minskad risk för typ 2 diabetes.
Däremot utmärker sig denna nya studie genom att det var de som åt just feta mejeriprodukter som hade minskad risk.

– De som åt mest feta mejeriprodukter hade 23 procent lägre risk att insjukna i typ 2-diabetes jämfört med de som åt minst. Hög köttkonsumtion var kopplad till ökad risk för typ 2-diabetes oberoende av köttets fetthalt, säger Ulrika Ericson som gjort studien.

Studerat matvanor

Forskarna har studerat matvanorna hos 27 000 personer i åldern 45 till 74 år. Deltagarna gick med i studien “Malmö Kost Cancer” i början av 1990-talet då de bland annat uppgav vad de åt.
Tjugo år senare, hade drygt tio procent, 2 860 personer insjuknat i typ 2 diabetes.

Syftet med studien har varit att bringa klarhet i vilken betydelse fett i våra livsmedel har för risken att utveckla typ 2-diabetes. I stället för att fokusera på det totala intaget av mättat fett har forskarna intresserat sig för olika källor till det mättade fettet.

Vanligare i mejeriprodukter

Både kött och mejeriprodukter innehåller mättat fett, men vissa mättade fettsyror är speciellt vanliga i mejeriprodukter. Denna skillnad kan vara en av anledningarna till att de flesta studier visat att de som äter mycket kött har större risk att insjukna i typ 2-diabetes, medan de som äter mycket mejeriprodukter verkar ha lägre risk.

Många faktorer

– När vi undersökte intaget av de mättade fettsyror som är lite vanligare i mejeriprodukter,  än i kött, var det kopplat till minskad risk för typ 2-diabetes. Vi utesluter dock inte att andra komponenter i till exempel yoghurt och ost kan ha haft betydelse för våra resultat. Vi har tagit hänsyn till många kost- och livsstilsfaktorer i våra analyser, såsom fermentering, kalcium, D-vitamin och fysisk aktivitet. Men även faktorer som vi inte lyckats mäta kan vara gemensamma för de personer som äter mycket feta mejeriprodukter. Dessutom kan olika kostkomponenter interagera med varandra. I en studie verkade till exempel mättat fett i ost ha mindre kolesterolhöjande effekt än mättat fett i smör.

– Våra resultat antyder att man inte ska stirra sig blind på fett utan mer tänka på vilka livsmedel man äter. Många livsmedel kan samtidigt innehålla komponenter som är mer eller mindre gynnsamma för hälsan och det är summan av kardemumman som räknas.

Text: SARA LIEDHOLM

Nyhet från Diabetesportalen.se, 10 april 2015