Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lär dig känna igen varningsflaggor för cancer

2019-05-24

Röda varningsflaggor som varnar för starka vågor.

Bild: istock.com/imperfectlazybones

Ju tidigare en cancer upptäcks, desto bättre är prognosen och chansen att bli botad.

Nästan hälften av de patienter som diagnostiseras med cancer söker på grund av ett alarmsymtom.

Alarmsymtomen är en diagnostisk varningsflagga som signalerar förhöjd risk för cancer och cancer som debuterar med alarmsymtom har generellt bättre prognos. Studier har dock visat att allmänheten har låg kännedom om alarmsymtomen. Det leder till att endast tre av fyra patienter med alarmsymtom söker vård, och att många väntar runt en månad innan de söker vård.

Det här ska du vara uppmärksam på – och kontakta din vårdcentral om du får något av följande symtom.

 • Blodbrist (anemi, yttrar sig oftast som trötthet, andfåddhet, blekhet, huvudvärk eller hjärtklappning)
 • Blodig upphostning (hemoptys)
 • Knuta i bröstet
 • Knöl i prostatan (upptäcks vid prostatapalpation, en undersökning som görs med händerna ofta efter PSA- prov)
 • Gynekologisk blödning efter klimakteriet (postmenopausal blödning)
 • Sväljsvårigheter (dysfagi)
 • Synligt blod i avföringen
 • Synligt blod i urinen (makroskopisk hematuri)

Källa: Regionalt cancercentrum Syd/ Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro


Fler artiklar om cancer

 1. Med-drabbad, men osynlig – att vara närstående till en person med cancer

En tredjedel av alla svenskar får cancer under sin livstid men många fler blir drabbade på ett eller annat sätt. Att vårda en närstående med cancer kan vara värdefullt, ge en känsla av närhet och meningsfullhet, men ibland är priset högt

 1. Tema: Prostatacancer

Många prostatacancrar är ”snälla” och ska bara hållas under uppsikt, utan att behandlas. Men hur vet vi vem som har en ”snäll” respektive en aggressiv cancer? Och är det meningsfullt att alla PSA-testas och vad menas med organiserad PSA-testning?

 1. Varför får barn cancer?

Det är mycket ovanligt att barn får cancer – man räknar med runt 300 fall i Sverige per år. Och de allra flesta överlever sin sjukdom. Men varför får barn cancer? Är det bara en genetisk slump?

 1. Barncancer: sjukdom som lämnar spår

Allt fler barn som drabbas av cancer överlever sin cancersjukdom. Men två tredjedelar av dem riskerar att få komplikationer senare i livet, på grund av sjukdomen eller behandlingen de genomgått. Vad görs för att förbättra livet för dessa canceröverlevare?