Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan motion förbättra minnet?

2014-10-06
pilotstudie
De fysiska mätningarna äger rum i Health Sciences Lab på Institutionen för hälsovetenskaper. Foto: Åsa Hansdotter

I november inleds en ny pilotstudie där syftet är att ta reda på hur fysisk träning kan förbättra minnet. Tidigare studier tyder på att träning förbättrar minnesfunktionerna, men orsaksmekanismer och vilket träningsupplägg som är mest effektivt, är fortfarande oklart.

 Vi kommer att individualisera träningsprogram för personer mellan 60 och 80 år, med lindrig kognitiv svikt och låta dem träna kondition och uthållighetsstyrka under 12 veckor, förkarar Anita Wisén, fysioterapeut och universitetslektor, som tillsammans med Susanna Vestberg, psykolog och universitetslektor, är projektansvariga för studien.

Tester på Health Sciences Lab i Lund

Lindrig kognitiv svikt definieras som ett tillstånd mellan normalt åldrande och demens och karaktäriseras av minnesförsämring och sviktande funktioner i t ex uppmärksamhet, beslutsfattande och reaktionstid. Träningen för deltagarna i studien, sker i samarbete med Friskis & Svettis.

Före och efter de 12 veckornas träning, mäter man kondition och fysisk aktivitetsnivå och tar blodprover. Man mäter också om och på vilket sätt, minnet och de kognitiva funktionerna har förbättrats.

gympa
Foto: Colourbox

Fördröja utveckling av demens

 Målet är att förebygga och fördröja utveckling av demens och hitta förklaringsmekanismer för hur hjärnan påverkas av träning, säger Anita Wisén.

Studien, är ett samarbete mellan forskargruppen fysioterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet samt minnesmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Text: ÅSA HANSDOTTER