Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kallt saltvatten effektivt medel mot hjärtinfarkt

2010-08-26

Hjärtbevakning vid operation

Patienter med akut hjärtinfarkt som behandlas med nedkylning minskar utvecklingen av sin infarkt med mer än en tredjedel. Forskarna är imponerade av den kraftfulla effekten och tror att behandlingen kommer att göra stor nytta.

Det som sker är att kallt saltvatten sprutas in i patientens kropp via en ven i underarmen samtidigt som en kylkateter förs in via ljumsken. Patienterna får i genomsnitt en 38-procentig minskning av infarktutvecklingen.

Effekten imponerar

– Vi är imponerade av den kraftfulla effekten och tror att behandlingen har potential att göra stor nytta för patienter i framtiden säger David Erlinge, professor i kardiologi i Lund.

Varje år drabbas 26 000 svenskar av hjärtinfarkt. Patienter som drabbas av hjärtinfarkt riskerar att stora delar av hjärtmuskeln dör vilket leder till lidande i form av hjärtsvikt och förkortat liv.

Patienten kyls inifrån

Genom flera års studier har forskargruppen utvecklat en metod för snabb och säker nerkylning av patienterna till under 35 grader innan man öppnar kärlet med ballongvidgning. Kylningen görs genom att 1-2 liter fyragradigt kallt saltvatten förs in via en ven i underarmen samtidigt som en kylkateter förs in via ljumsken.

– Patienten kyls inifrån vilket gör att hjärtat kyls snabbare än om vi hade försökt kyla genom huden, säger överläkare David Erlinge. Patienterna har väldigt lite obehag och skulle de börja huttra kan vi värma dem från utsidan med varma filtar. Då försvinner känslan av att frysa fast de kan ha ner till 33 grader inuti kroppen.

Inga biverkningar

Utöver den goda effekten på hjärtinfarktutveckling såg man även en kraftig sänkning av hjärtskademarkörer i blodprov, vilket stärker fyndet. Man såg inte heller några ökade biverkningar i kylgruppen. Forskarna planerar nu en konfirmerande studie kallad CHILL-MI.

– Vi har varit väldigt bra på att öppna det stängda blodkärlet, men har ännu inte haft någon behandling som skyddar hjärtat i sig mot syrebristen. Detta ger hopp om stor nytta för patienterna, säger Erlinge.

Text: Per Längby

Foto: Dreamstime

Tidigare publicerat som pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus Lund, 25 augusti 2010