Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Internationella kvinnodagen – läs om forskning som rör kvinnors hälsa

2018-03-08
iStock_nito100

TEMA Endometrios

Trots att var tionde kvinna lider av endometrios så är medvetenheten om sjukdomen på många håll fortfarande bristfällig. Det kan leda till sena diagnoser, felaktigt bemötande och mycket lidande. Vi har träffat patienter, läkare, sjuksköterskor och sexologer som alla bidrar med sina kunskaper om den dolda sjukdomen.

Följande artiklar ingår i vårt tema om endometrios:

”Värst att inte bli tagen på allvar”

Endometriospatienter får eget vårdteam

Om okunskap som leder till dåligt bemötande

Podd om endometrios: orsak, diagnos och behandling

När sex gör ont

Var tionde kvinna lider av endometrios

Operationer minskade Evelinas endometriossmärtor

TEMA Våld mot kvinnor

I samband med FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor passar Vetenskap & hälsa på att tipsa om forskning på Malmö högskola som rör detta ämne.

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor 

Män som slår kvinnor

Trots partnervåld – kvinnor ammar

Våldet som kryper in under huden

Forskning om bröstcancer

Kartlägger sambandet mellan övervikt och bröstcancer

Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling 

Sköldkörtelns funktion förbisedd vid bröstcancer?

Mer om bröstcancer

Forskning om graviditet

Graviditetsdiabetes: Uppföljning behövs även efter förlossningen

PODD: Så vill de tackla havandeskapsförgiftning