Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Immuncellers placering påverkar bröstcancerprognos

2012-10-26

I en ny avhandling om bröstcancer framkommer ett samband mellan en grupp immuncellers placering i förhållande till tumören och en mer aggressiv form av cancer.

Catharina Medrek vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö presenterar tre olika studier kring bröstcancer i en ny avhandling.

Bl.a. undersöker hon immunsystemets betydelse i samband med bröstcancer. Fokus är på det s.k. ospecifika immunförsvaret som fungerar som första linjens försvar i våra kroppar. I försvaret ingår bl.a. makrofager, en typ av vita blodkroppar.

Catharina Medrek har visat att placeringen av makrofager i bröstcancertumörer påverkar överlevnaden för patienterna.

Placeringen spelade stor roll

De makrofager som finns bland tumörcellerna i själva tumören har inte någon koppling till hur aggressiv tumören är eller patientens överlevnadsprognos . Däremot fanns en tydlig koppling till en mer aggressiv form av bröstcancer och en försämrad prognos när makrofagerna fanns i cancertumörens omgivande bindväv.

– Det är intressant att makrofagernas placering spelade en så stor roll. Vi vet ännu inte varför, det behövs mer forskning för att kunna svara på det. Till exempel vore det intressant att veta om det finns någon skillnad, och vilken i så fall, mellan de makrofager som fanns placerad bland tumörcellerna och de som fanns i cancertumörens omgivande bindväv, berättar Catharina Medrek.

Makrofager i tumörens bindväv är en tänkbar måltavla för kommande cancerbehandlingar, menar hon:

– Tumörceller är genetiskt instabila och samlar på sig mutationer, vilket kan bidra till att de utvecklar resistens mot behandling. Makrofagern däremot, som rekryteras till cancertumören och gynnar spridning av cancer, är genetiskt stabila och det är mindre troligt att de skulle utveckla resistans mot en behandling riktade mot just dem. Försvinner de ogynnsamma makrofagerna kan vi kanske hindra spridnigen av cancer.

Studier av proteinet Wnt5a

I de båda andra studierna ingår proteinet Wnt5a. Det har tidigare knutits till metastashämmande egenskaper på bl.a. bröstcancer.

En av de båda studierna visar att Wnt5a indirekt bidrar till att öka bindningen mellan tumörceller, och därmed begränsas möjligheterna till spridning av cancern. Den andra visar att Wnt5a kan påverka en del av kroppens makrofager och monocyter (ett förstadium till makrofager) när de befinner sig i en inflammatorisk miljö. De får då egenskaper som gynnar utveckling av cancer.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad av Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö, Lunds universitet, 2 oktober 2012