Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hormon kan hjälpa både honom och henne

2012-11-06
hormon kan hjälpa både honom och henne
Foto: Matton

Är skräddarsydda doser av follikelstimulerande hormon en blivande hjälp för barnlösa par, och kan det vara till hjälp för både kvinnan och mannen?

Det ska biomedicinaren Ida Lindgren granska i sin doktorsavhandling.

– FSH, som hormonet förkortas, påverkar produktionen av spermier hos män och ägg hos kvinnor berättar, Ida Lindgren.

– Dock gäller det att ge rätt doser, i synnerhet till kvinnor om hormonet ska utnyttjas som läkemedel vid assisterad befruktning.

befruktat ägg
Ett befruktat ägg (embryo) som har delat sig i två celler. Foto: Fred Hambiliki

Får kvinnan för lite hormon bildas för få mogna ägg. Ges det i stället i för höga doser kan livshotande tillstånd uppstå. Samma dos kan ge olika reaktioner hos olika kvinnor, men vad detta beror på är okänt och en frågeställning som ingår i Idas projekt.

– Vi misstänker att man kan ha olika genetiska varianter av det protein som reglerar FSH:s effekt. Att ta reda på vilka individer som är bärare av en viss variant och eventuellt är hyperkänsliga för FSH skulle kunna leda till skräddarsydd behandling av kvinnor, säger Ida Lindgren.

Hos mannen är det i stället produktionen av spermier som påverkas och även här är det olika genvarianter som påverkar. Hittills har Ida Lindgren enbart studerat friska män, nu går hon vidare med studier av ofrivilligt barnlösa kvinnor. – Förhoppningen är att någon gång i framtiden kunna ge dem personligt anpassade doser av FSH för att de ska kunna få en bra äggproduktion. Hon började sin forskning för drygt ett år sen.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND