Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gen som ökar risk för njurcancer och melanom

2011-10-21

DNA-spiral

Foto: Dreamstime

Ett samarbete mellan forskargrupper i Frankrike, Italien och Lund har lett till att forskarna hittat en mutation i en gen som ökar risken för att drabbas av både malignt melanom och njurcancer. Fynden presenteras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature.

I artikeln beskrivs en ny mekanism för cancerutveckling i njure och för malignt melanom. Det är en mutation i genen MITF som är orsak till fyndet. MITF tros vara en onkogen, dvs. en gen som kan orsaka tumörutveckling. MITF påverkar ett protein HIF1A, som tidigare har kopplats ihop med risken att utveckla cancer i njuren. De individer och familjer som bär på den påvisade mutationen, har risk att utveckla både melanom och njurcancer. Mutationen är ovanlig i befolkningen men genom detta fynd har forskarna även hittat en ny mekanism för cancerutveckling.

Håkan OlssonLäs mer eller lyssna på intervju med Håkan Olsson i SR Ekot

.

.

.

.

.

.

.

.

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, 20 oktober 2011