Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Euromelanoma Day – att förebygga och upptäcka hudcancer

2014-05-05

Mellan 5 och 9 maj 2014 pågår Euromelanoma Day – en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. 

Syftet med projektet är:

  • Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående
  • Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer.
  • Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solen som är den viktigaste orsaken till hudcancer. och
  • Att erbjuda extra många besökstider direkt till hudspecialist utan remiss för bedömning av huden.

Läs mer om Euromelanoma Day

Läs också våra tidigare artiklar om hudcancer

Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer

Så här minskar du risken för att få allvarlig hudcancer

Proteinet som hjälper malignt melanom på traven

Solen har dubbla effekter – men nyttan överväger

Genetisk koppling ökar risken för att drabbas av malignt melanom

Fler melanompatienter – men inte fler dödsfall