Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Det kommer från hjärtat

2013-09-06

En film om hjärttransplantation vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi följer transplantationsteamet från SUS när de flyger iväg och hämtar organ och får träffa Sally som berättar om när hon fick ett nytt hjärta vid 16 års ålder.

I år är det 25 år sedan den första hjärttransplantationen genomfördes vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Fredag den 6 september ägnas en hel dag åt att visa var hjärtsjukvården befinner sig i dag.

– Det var en speciell stämning på kliniken och det viskades om att något speciellt var på gång då för 25 år sedan. Det minns Per-Ola Kimblad, chef för Thoraxkliniken vid SUS i Lund, då 26-årig medicinstudent.