Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dagböcker viktiga i barnmorskeutbildningen

2015-03-31

Young woman giving birth

Foto: Colourbox

Alla som varit med om en förlossning vet hur viktigt det är med en stöttande barnmorska som är lyhörd och kan anpassa sig efter de blivande föräldrarnas önskemål – utan att tumma på säkerheten. Det ställer stora krav på barnmorskans förmåga att kunna hantera komplexa situationer och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. Reflekterande dagböcker kan vara ett viktigt hjälpmedel under utbildningen.

Vårt mål är att utbilda barnmorskor som har ett reflektivt arbetssätt, som inte bara följer inarbetade rutiner utan är medvetna om varför de gör saker och ting, säger Maria Ekelin, lärare och forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Sedan några år tillbaka används reflekterande dagböcker som en del i barnmorskeutbildningen vid Lunds universitet. Studenternas uppgift är att varje dag, efter varje förlossning skriva en reflekterande text över vad de har gjort, hur de kände och tänkte, varför de gjorde på ett visst sätt, om det kunde har gjorts annorlunda osv.

Följde studenternas utveckling

Reflektion vid inlärning är inget nytt och är sen tidigare beskrivet som en viktig del av lärandet. Ingen har dock tidigare undersökt om dagböckerna kunde användas för att följa hur studenterna utvecklades i sitt lärande under utbildningen.

För att förstå hur studenterna förändrades i sitt tänkande och görande analyserades deras dagbokstexter med hjälp av två kända taxonomier, två metoder som beskriver olika steg i lärandet. Det man specifikt tittade på i den här studien var förståelse och praktiska färdigheter.

019b
Eva Persson, Maria Ekelin och Linda Kvist. Foto: Eva Bartonek Roxå

– Vi kunde se en tydlig utveckling hos studenterna från grundläggande men ganska detaljerade beskrivningar av enkla situationer till mer komplexa beskrivningar av komplicerade situationer. Mot slutet av utbildningen kunde studenterna beskriva helheten i generella ordalag men samtidigt plocka ut detaljer som var viktiga för den aktuella förlossningen. Vi kunde också se att de gjorde saker praktiskt som de inte hade kunnat göra om de inte hade haft den kognitiva förståelsen, dvs. förstått varför de skulle göra så, förklarar Eva Persson, lärare och forskare vid samma institution.

Målet är tänkande professionella

Dagböckerna ska dock inte ses som ett bedömningsverktyg utan det är viktigt att studenterna förstår att de skriver de reflekterande texterna för sin egen skull. Däremot är texterna ett utmärkt verktyg för handledarna att se hur studenterna tänker, hur de utvecklas och vad de behöver extra stöd i.

Den aktuella studien visar hur studenterna utvecklas i sitt lärande vilket dels är ett kvitto på att utbildningen fungerar, dels öppnar för ytterligare förbättringar. Den säger dock inget om det är själva skrivandet av dagböckerna som leder till utvecklingen eller om den hade skett ändå. Det är bland annat detta som forskarna hoppas få svar på i en ny pågående studie som bygger på intervjuer med barnmorskestudenterna. Preliminära resultat tyder ändå på att reflekterande dagböcker kan vara en lämplig metod att hjälpa studenterna att reflektera på ett strukturerat sätt och kanske tvinga dem, som annars inte hade gjort det, att reflektera.

– Det är ett sätt att skapa tänkande professionella som inte bara gör så som man alltid har gjort. Jag ser med tillförlit på kommande generationer av barnmorskor, säger Linda Kvist, barnmorska på Helsingborgs lasarett och lärare och forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Den vetenskapliga artikeln är utsedd till månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, mars 2015.