Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cochleaimplantat – så fungerar det

2014-06-09
cochleaimplantat
Illustration: Wikimedia Commons

Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som ger gravt hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud.

Implantatet består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i öronsnäckan (cochlean) för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls.

Ett cochleaimplantat består av en mikrofon och en ljudprocessor som bärs bakom örat, precis som en hörapparat. Mikrofonen fångar upp ljud som leds till ljudprocessorn och sedan överförs till radiosändaren.

Radiosändaren överför ljudet till den inopererade mottagaren. Från mottagaren går en tunn stimuleringselektrod som förs in i snäckan.

Elektroden stimulerar hörselnerven med de elektriska signaler som mikrofonen fångat upp, och dessa leds via hörselnerven till hjärnan där signalerna tolkas.

Källa: Hörselboken